חרצנים וזג

רפאל מיוחס ו' בסיון

חידושה של רות

העקרון המנחה הנלמד מדרכה של רות שם במרכז את ההתמודדות הדינאמית עם החיים ולא רק את ההסתגרות וההימנעות מהםהרב ברוך אפרתי ה' בסיון

מתיקות התורה

הרב אריאל לוי ה' בסיון

היכון, הכן, צא

הרב נתנאל יוסיפון ד' בסיון

נעשה ונשמע

הרב יעקב הלוי פילבר ד' בסיון

תורה מן השמים

הרב אורי שרקי ג' בסיון

התודה וחג השבועות

עריכת סעודה מכובדת בחג השבועות מעידה שהתורה מקובלת עלינו ונעימה לנו ואיננה עול וסבל. הרב אלישע אבינר א' בסיון

ויתבוננו חסדי ה'

עלינו לזכור: רבותינו הקדושים מחנכים אותנו להרגיל את עצמינו להיות מלאי תודה לה' מתוך הכרת הטוב על החסדים שעושה אתנו.הרב אריאל לוי א' בסיון

להיות מדבר

הרב חגי לונדין כ"ט באייר

איש על דגלו

הרב יעקב הלוי פילבר כ"ט באייר

הרבי הלוחם והשיבה לירושלים

הרב נתנאל יוסיפון כ"ח באייר

המספר שמעל המספרים

כמה מילים יש במזמור ואיך הוא קשור לספירת העומר, וגם - אם חסר שלב בסולם - איך נגיע ליעד?הרב אופיר כהן כ"ח באייר

עד כמה אנו רוצים את ירושלים והמקדש?

הרב שלמה רוזנפלד כ"ז באייר

ירושלים של מעלה וירושלים של מטה

הרב יעקב הלוי פילבר כ"ה באייר

ואם לא תשמעו לי

הרב ברוך אפרתי כ"ג באייר

מעל החוק

הרב חגי לונדין כ"ב באייר

נעלה את הר ד' אל בית א-להי יעקב

הרב דב ביגון כ"א באייר

תבלול, שבלול וחילזון

רפאל מיוחס כ' באייר

שבת הארץ

הרב יעקב הלוי פילבר י"ט באייר

אל תישרפו באש של עצמכם!

הרב נתנאל יוסיפון י"ז באייר

ל"ג בעומר חג האחווה

מהי אהבת ישראל? "אהבת ישראל" היא מצוה מפורשת בתורה ככתוב: "ואהבת לרעך כמוך".הרב יעקב הלוי פילבר י"ז באייר

סוד

הרב אורי שרקי י"ז באייר

מסירות הנפש של רשב"י

הרב דב ביגון ט"ז באייר

סופרים קדימה

הרב חגי לונדין ט"ו באייר

הרהורים על כהונה ועל נכות

הרב ברוך אפרתי י"ג באייר

בין תחיית החול לתחיית הקודש

תחיית החול קודמת לתחיית הקודש, כך במעבר מינקות לבגרות, כך ביקיצת אדם משנתו וכך בתהליך גאולת עמנו, כשהוא הולך בדרך הטבע. דוד וכטל י"ג באייר

אלה מועדי ה'

הרב יעקב הלוי פילבר י"ג באייר

קידוש השם

הרב יעקב הלוי פילבר י"ב באייר

לרקוד אחרי מות!

הרב נתנאל יוסיפון י"א באייר

ובחוקותיהם לא תלכו

הרב יעקב הלוי פילבר ז' באייר

מילה זו מילה

יוני רוטנברג ז' באייר

מזמור הע' למדינת ישראל

עם כניסתה של מדינת ישראל לשנתה השבעים אנו מבקשים להביט לאחור מתוך רצון להבין את המגמה לעתידהרב אליעזר שנוולד ו' באייר

המדינה ואנחנו

הרב יעקב הלוי פילבר ו' באייר

התיקון למשיחיות השקר

הרב נתנאל יוסיפון ה' באייר

שלבי הגאולה בחזון יחזקאל

הרב שחר קיהן ה' באייר

לפחות תגיד תודה

יחד עם כל הנביאים גם אסף המשורר בוחר לבקר את עבודת הקרבנות. כיצד זה מסתדר עם פסוקי התורה המפרטים את ענייני הקורבנות באריכות?הרב משה כהן ה' באייר

מדינת ישראל  – יסוד כסא ה'

הרב יעקב הלוי פילבר ד' באייר

מיהו המצורע שבבית רבי

הרב יניב עבדה ד' באייר

למה צריך מדינה?

הרב אורי שרקי א' באייר

מדינה לא מושלמת

הרב חגי לונדין א' באייר

אהבתו של הרב להתיישבות

הרב אריאל לוי ל' בניסן

חילול השבת במירון יחליש את המאבק למענה

כיצד יגיבו המתנגדים להעתיק את המדורות ליום א' לדרישת אחים שאינם שומרי מצוות לקיים ארועי ימי הזכרון במועדם כולל מוצ"ש?הרב רצון ערוסי כ"ט בניסן

מיהו – 'עי"ש'?

הרב נתנאל יוסיפון כ"ט בניסן

התורה חסה על הממון

הרב יעקב הלוי פילבר כ"ט בניסן

התורה חסה על הממון

הרב יעקב הלוי פילבר כ"ח בניסן

כל כבודה בת מלך – פנימה!

החברה המערבית רגילה להחצין כל דבר בעל ערך כגון: יופי, עושר, חכמה, אהבה וכד' כדי לקבל הערכה וחשיבות, אולם התנ"ך מלמדנו שאפשר להשיג זאת דווקא בדרך אחרת.הרב משה כהן כ"ח בניסן

משואה לתקומה

הרב דב ביגון כ"ד בניסן

בני אהרן ובני עלי

רפאל מיוחס כ"ד בניסן

מתוך העם ולמען העם

הרב חגי לונדין כ"ג בניסן

אש זרה אשר לא ציוה ה'

הרב יעקב הלוי פילבר כ"ג בניסן

אש זרה אשר לא ציוה ה'

הרב יעקב הלוי פילבר כ"ב בניסן

אנשי הפשרנות ואנשי השלום

הרב אביעד שינוול כ"ב בניסן

אנכי שולח לכם את אליהו הנביא

יום ה' מוזכר בנביאים פעמים רבות. בדרך כלל הופעת ה' בעולם מלווה בשבירת הכלים. הנביא מלמדנו שכדי שנוכל לקבל מהופעת ה' רק טוב עלינו לבטוח בו ולשמוח בישועתו היא ישועתנו.הרב משה כהן ט"ז בניסן

ספירת העומר

הרב יעקב הלוי פילבר ט"ז בניסן