פסיפס אתר יצירה

שבועה.

פורסם בתאריך ג' באדר תשע"א, 07/02/2011

בסייעתא דשמייא! אין עוד מלבדו!

 

שבועה

 

נ ש ב ע ת י.     

על הגוויות השרופות

חרטתי ברית אמונים,

בדם חבריי

שנפלו בלילות הלבנים.

עת הכביד עולם על גבי,

ביוצאי מגוב ריקבון ועפר.

עת ליבי נקפני

על שחַי אני, וגורלם אכזר.

בכח זרועי אגן על המולדת,

אשא לפיד בוער כגבורת המכבי.

בלאט אלחש- הרי את מקודשת!  

עת יפגע התותח ויאחזני ליבי.   

בנחישות ובעוז,

נשבעתי-

את משואת הניצחון אאחוז.

בגעש ההדר,

בדמעות ליבי ורוחי

וריקוני המיותם,

נשבעתי-  

למען הארץ אלחם!

אכבוש בנהמת נפשי,

את המולדת המגואלת בדם.

תגובהתגובות