פסיפס אתר יצירה

והשיב לב(א)בות

פורסם בתאריך ל' בתשרי תשע"ח, 20/10/2017

לכבוד ה' יתברך

 

פתח לנו שער

בעת נעילת לב.

 

ברא לנו לב בהיר ומבין

לב יודע רְגוש והֶמְיה,

לב פועם ומתיז ניצוצות של טוּבין.

 

ליבַּא יודע שְׂמוח ועצב,

ליבַּא יודע סתרי הנפש

ופגעיה.

לב.

 

אבינו מלכנו

פתח

שערי ליבנו לפניך,

התר רוגזנו, לָטֵש קולנו

פתח מגירות חדרינו

רכוֹן אל תוכינו

ומצא שם 

אותך.

 

ושם

בין עוֹכר דמינו

ופֶּרע שערינו,

בין שברי קולותינו

ליצרי יצרינו

שם יפעם במלוא הודו

שם יתגלה בזיו טובו

ניצוץ יוד-קי-ואו-היי,

     שהרי 

    רחמנא ליבַּא 

בָּעֵי.

תגובהתגובות