פסיפס אתר יצירה

רק שמחה!

 

 

גם אם תאמצי רעיונייך עד קצה 
גם אם אפתח את סגור לבי לך אתרצה 
לא תדעי כמה 
לא תדעי איך 

גם אם תעמיקי עין בחדרי 
גם אם לילות שלמים תבלשי כתבי 
גם אם את לבי אפרש לך על שלמה 
גם אם אמשילך מבוא עד צאת חמה 

גם אם אשסף את צווארו של כינורי 
גם אם טבולה בדם 
תבקע צווחת שירי 

 

הוי מלכותי מלכות פה


אם תראו את מלכותי 
בין עננים רועדת 
הודיעוה שלא אמרתי נואש 
כל חיי אחכה 

גם אם תאמצי רעיונייך עד קצה 
גם אם אפתח את סגור לבי לך אתרצה 

 

(חלקים מהשיר לא תדעי כמה- שולי רנד)

 

 

 


 

מסר ליוצר | שיחה עם היוצר