סיפורת מוסיקה שירה חזותי מאמר

פסיפס > חזותי > ציור

התחבר | הרשמה

רבקה ,יעקב ועשו. [מתוך  פרשת תולדות]

מאת אהובה קליין, פורסם בכ"ח בחשון תשס"ט (26/11/2008)

"ויגדלו הנערים ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה
צפה ב-EXIF
 ויעקב איש תם יושב אוהלים" [בראשית,כ"ה, כ"ז]
פתח את כל התגובות תגובה

מבית היוצר

שיר השירים, שיר מחמדים
כלול בספר הספרים
אמרות ומשלים.
נכתב בעט סופרים
מזה שנות דור
על ידי החכם מכל.

נחלקו בו המפרשים:
האם אהבת בשרים
או, קודש הקודשים?
ר'...
שיר לשיר השירים