היומונים החרדיים מוחים על הפגיעה ברב יוסף

היומונים החרדיים האשכנזיים, 'המודיע' ו'המבשר', פרסמו מודעה חריפה עליה חתומים גדולי הרבנים המוחים על הפגיעה ברב עובדיה יוסף.

חיים לב , י"ד בטבת תשע"ג

ה' ילחם לנו. הרב עובדיה יוסף
ה' ילחם לנו. הרב עובדיה יוסף
פלאש 90

למרות שמדובר בעת בחירות, מתברר כי כבוד התורה מעל לכל.

היומונים החרדיים האשכנזיים, 'המודיע' ו'המבשר', פרסמו הבוקר (ה') מודעה חריפה עליה חתומים עשרות גדולי התורה ובה הם מביעים את מחאתם על הפגיעה בכבודו של המנהיג הרוחני של הציבור הספרדי, הרב עובדיה יוסף.

תחת הכותרת "מחאה נמרצת, רבם דקרו", מתריע המכתב מפני השתלחויותיו של הרב אמנון יצחק ברב עובדיה יוסף.

"המומים וכואבים על חילול ה' הנורא אשר נעשה בשער בת רבים, על ידי אנשי ריב ומדון המתעטפים באיצטלא מזוייפת של קדושה, ופוגעים ומבזים מערכות אלקים חיים, וכל מטרתם היא רק כדי לגדל את שמם תוך זריעת מחלוקת בישראל, ובזה נגרם בלבול בקרב המון העם", כותבים הרבנים.

"לא עת להחריש, ואנו מוחים מחאה נמרצת, ומזהירים את קהל יראי ה' לבל יפלו ברשתו של ר' אמנון יצחק אשר הוכיח שכל מטרתו היא בהאדרת שמו ובהגדלת קרנו, תוך פגיעה ובזיון במרן מאור עינינו פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף שליט"א, אשר מסר ומוסר את נפשו ומאודו על התורה הקדושה למען כלל ישראל ולהחזיר עטרת יהדות ספרד ליושנה", נאמר במודעה.

"ובפרט בעת הזאת אשר מרחפות גזירות על עולם התורה ולומדיה, מעיז ר' אמנון יצחק לפלג ולשסע את הציבור, להחליש את כח עולם התורה, ולגרום לצער השכינה, ובוודאי לא תצליח דרכו. וצריך כל אחד למחות על מעשיו, ואין לסייע לו בתרומות או בכל עניין אחר, ולכל עדתו אנו קוראים, היבדלו מתוך העדה הזאת. וזיכנו הקב"ה להסתופף תחת הנהגתו של מרן מאור ישראל שליט"א אשר ממימיו אנו דולים, ומתורתו אנו למדים. ועושה השלום הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ונזכה לביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן. החותמים בצער ובלב רותח", הוסיפו הרבנים.