אושר: ספק אינטרנט לא יוכל לחסום שירות ברשת

הצעת חוק "ניטרליות ברשת", המבטיחה כי ספקי אינטרנט לא יוכלו לחסום גישה לאתרים או לישומים על גבי הרשת, אושרה בקריאה ראשונה.

ידידיה בן אור , כ"ד בחשון תשע"ד

אינטרנט. שיבושים באיראן
אינטרנט. שיבושים באיראן
צילום: פלאש 90

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק התקשורת - איסור הגבלה או חסימה, שהגישה הממשלה.

 לפי הצעת החוק, ייאסר על בעלי רישיונות לשידורים לבצע הגבלות או חסימות של שירותים ויישומים המסופקים על גבי רשת האינטרנט, או לבצע הגבלות או חסימות על יכולתו של המנוי לעשות שימוש בציוד קצה או בציוד תקשורת בכל רשת בזק או ברשת המשמשת להפצת שידורים.

כמו כן נקבע, כי הגבלה או חסימה שנעשו לפי הוראות גורם המוסמך על פי דין להורות על הגבלה או חסימה כאמור, או שנעשו על פי הוראת בית משפט, לא יחשבו כהפרה של התיקון המוצע.

בדברי ההסבר להצעת החוק, נכתב כי "במסגרת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011-2012 תוקן חוק שבו איסור על גורמים הפועלים בשוק הסלולר (רט"ן) לבצע הגבלות או חסימות שונות. האיסור נועד לאפשר, בין השאר, שמירה על עקרון הניטרליות של רשת האינטרנט, ובכלל זה הכרה בצורך של בעל רישיון לנהל את התעבורה ברשתו באופן תקין והוגן.

לשם כך ניתנה לשר התקשורת הסמכות לקבוע סוגי פעילויות של בעל רישיון שיראו אותן כפעילות תקינה שנועדה לנהל את הרשת שלו בדרך הוגנת.

העקרונות האמורים רלוונטיים גם לגבי גורמים אחרים הפועלים בשוק התקשורת, ובכלל זה גורמים העוסקים במתן שירותי גישה לאינטרנט (ISP) ובמתן שירותי תשתית אינטרנט נייחת רחבת פס (מפעילים פנים–ארציים נייחים). לאור התקדמות תהליכי הדיגיטציה העוברים על עולם השידורים, העקרונות האמורים רלוונטיים גם לגבי בעלי רישיונות לשידורים. משכך, מוצע במסגרת תיקון זה להחיל את האיסורים האמורים על כלל בעלי הרישיונות הפועלים מכוח חוק התקשורת (בעלי רשיונות הרט"ן יוסדרו במסגרת סעיף זה, באופן זהה לשאר בעלי הרישיון)".

17 ח"כים תמכו בהצעה בקריאה ראשונה ללא מתנגדים. ההצעה תועבר לוועדת הכלכלה להכנתה לקריאות השנייה והשלישית.


הצעות והערות ניתן לשלוח לדואר אלקטרוני: computers@inn.co.il