הסכמים בין הממשלה לגופים פרטיים יחשפו לציבור

החלטת הממשלה שנכנסה השבוע לתוקף קובעת, כי המסמכים יפורסמו בתוך חודש מיום החתימה, ויצורף אליהם תקציר לנוחות המעיינים.

ידידיה בן אור , ז' בסיון תשע"ד

משרד המשפטים
משרד המשפטים
לשכת ח"כ משה גפני

המדינה תפרסם באופן יזום מסמכי התקשרות והיתרים שנחתמו בין המדינה לגופים פרטיים, כך קובעת החלטת ממשלה שנכנסה לתוקף השבוע.

על פי ההחלטה, מסמכי התקשרות (חוזים) והיתרים בין המדינה לגופים פרטיים יפורסמו באתר המרכזי לחופש המידע.

במשרד המשפטים מציינים, כי בשני העשורים האחרונים חלה עליה במספר ההתקשרויות של המדינה בחוזים אשר באמצעותם מועברים שירותים או משאבים ציבוריים לגורמים פרטיים-עסקיים.

עד היום, לא היתה חובה כללית המחייבת פרסום יזום של מסמכים מסוג זה (למעט הוראות קונקרטיות בודדות). כברירת מחדל ולשם עיון בהתקשרויות, נאלץ הציבור לפעול במסלול הקבוע בחוק חופש המידע אשר גורם לכך כי בפועל נערמים קשיים על המבקש. כמו כן, במקום בו מוגשת בקשה לקבלת מסמכים אלו, על הרשות אשר צריכה לבוא בדין ודברים עם הגוף הפרטי המתקשר כצד ג' להתקשרות דבר המאריך את מועד חשיפת המידע ומקשה על מבקש המידע לעיין בו.

לאור זאת, גיבשו הגורמים המקצועיים במשרד המשפטים, החלטת ממשלה שקודמה על ידי שרת המשפטים, הקובעת כי החל מהראשון ביוני 2014, כל התקשרות או היתר בין המדינה לגופים פרטיים הנוגעים למשאב ציבורי או שירות לציבור, יועלו לאתר המרכזי לחופש המידע תוך חודש ימים מיום החתימה על ההתקשרות או פרסום ההיתר (במקרים חריגים יהיה רשאי השר הנוגע בדבר להתיר הארכה במועד ביצוע הפרסום, ובלבד שההארכה לא תעלה על שלושה חודשים).

לנוחיות הציבור יצורף למסמך הכללי תקציר של עיקרי הנושאים במסמך. התקציר יכלול את הצדדים להתקשרות, שווי ההתקשרות ומשך זמן ההתקשרות.

לדברי שרת המשפטים, ציפי לבני, "החלטות הממשלה בנוגע למשאבים השייכים לכלל הציבור לא יכולות להתקבל במחשכים – זה מתכון בדוק ומוכח לשחיתות ולהתנהלות לא תקינה, דבר חמור כשלעצמו וחמור שבעתיים כשמדובר בכספי ציבור העוברים לידיים פרטיות. שקיפות היא הדרך למנוע זאת: החלטות שקופות פירושן החלטות טובות ונכונות יותר, החלטות שבונות את אמון הציבור בנציגיו במקום לרסק אותו. התפקיד שלנו, כנבחרי ציבור, הוא ליזום את השקיפות בעצמנו ולהנגיש את המידע לציבור, במקום לגרום לו לרדוף אחרינו ולדרוש אותו. כך נלחמים מחמה אמיתית בשחיתות".

ראשת היחידה הממשלתית לחופש המידע, רבקי דב"ש, הוסיפה כי "אנו רואים חשיבות רבה בהפצת מידע יזום על ידי הרשויות הציבור. אנו עדים בחודשים האחרונים להערכות של משרדי הממשלה לקיים את הוראות החלטת הממשלה. נמשיך לקדם יוזמות של הפצת מידע יזום ולוודא כי הן יוצאות מהכח אל הפועל".