שלח תמונה

גיוס מחזור אוגוסט 2019 לחטיבת "כפיר"

פורסם