שלח תמונה

ביקור יושב ראש המטות המשולבים של צבא ארצות הברית בצה"ל

פורסם