עקדת הרב דן זצ"ל

הנני לעם ישראל הנני לתורת ישראל הנני לארץ ישראל.

אורח באתר , כ' בחשון תשע"ב

הנני
הנני לעם ישראל
הנני לתורת ישראל
הנני לארץ ישראל
 
"קח נא את ידיך ורגליך,
חכמתך וכישוריך
ולך לך
לך לך אל ישוב
לך לך אל ישיבה
לך אל קהל
לך אל קהילה
ותן את כל שבך
את אהבתך ויכולותיך
עד בלי די"
 
הנני לכל אלה
הנני לכל אשר תשלחני
הנני קרוב אליך אבי.
אברהם אבי, יצחק אבי,
נתתי את כל כולי
ולא חפשתי את השה לעולה
נכספה וגם כלתה נפשי
לבא עדיך, לפתח גן עדן
לשפוך שיחי ותפלתי לפניך
והנה קצרה הדרך היום
ופתח גן עדן קדמני בדרך