פניה גלויה לריבלין

הצהרותיך בגנות "תג מחיר" פגעו במשפחות שכולות, בציבור המתנחלים ובכוחות הביטחון.

עו"ד אביעד ויסולי , כ"ג בחשון תשע"ב

דעות לבן ריק
לבן ריק
צילום: עצמי
הצהרותיך המתלהמות כי פעולות "תג מחיר" הן איום על החזון הציוני גדול יותר מאשר הטרור הערבי והאיום הגרעיני האיראני הן חסרות כל ביסוס עובדתי או מציאותי. לא הצגת ולו זנב של קמצוץ ראיה לאיום משמעותי כלשהו מפעולות "תג מחיר", שרובן ככולן מסתכמות בריסוס סיסמאות "תג מחיר" על קירות ונזקי רכוש מינוריים.

יתרה מזו – השווית את פעולות "תג מחיר" וקראת לו "טרור יהודי", למרות שאיש לא הואשם, קל וחומר לא הורשע, בפעולות אלה. אין גם כל ראיה כי פעולות אלה הן מאורגנות על ידי ארגון כלשהו, קל וחומר "ארגון טרור" או אפילו מוכוונות בכל דרך שהיא. ספק אם יש מאחריהם כל אידאולוגיה שהיא, בניגוד תהומי לקריאה המפורשת והסדרתית להשמדת העם היהודי בישראל של האיסלאם הקיצוני ואיראן, שאותה גימדת בדבריך.

אף אם יואשם ויורשע נער פוחז כלשהו בעבירות אלה (ואין לך על כך ולו ראשית ראיה), ויתברר שהוא אינו "שמפניה", פרובוקטור סמולני או סתם מטורלל - האחד יחטא ועל כל העדה יצא הקצף?

לאור תפקידך הרם כיושב ראש הכנסת, להצהרותיך המדומיינות והמתוקשרות עד לזרא יש משמעות ציבורית חמורה ביותר. הן פגעו באלפי משפחות שכולות ופגועות מהטרור הערבי, וגרמו
השווית את פעולות "תג מחיר" וקראת לו "טרור יהודי", למרות שאיש לא הואשם, קל וחומר לא הורשע, בפעולות אלה. אין גם כל ראיה כי פעולות אלה הן מאורגנות על ידי ארגון כלשהו, קל וחומר "ארגון טרור" או אפילו מוכוונות בכל דרך שהיא.
לזילות זכר יקיריהם הנרצחים בהשוואתם לציורי גרפיטי על הקיר.

יתרה לכך - קביעותיך המופרכות הנ"ל בדבר חומרת האיומים הניצבים בפני מדינת ישראל, מחלישות את כוחות הביטחון ומסיטות את תשומת ליבם, משאביהם וכוח האדם שלהם מהסכנות הקטלניות של הטרור הערבי והקריאה לשואה שנייה מצד איראן, למאבק בכמה פרחחים.

פרחחים אלה נהנים, בזכותך ובזכות שכמותך, מפרסום חסר כל פרופורציה למעשי משובה הנמצאים, בצדק רב, בתחתית סולם העוונות הפליליים (אם בכלל), וחלקם אף ראוי להגנה של חופש הביטוי בחברה הדמוקרטית. חופש הביטוי אינו בר - הגנה רק בשוליים הסמולניים של החברה בישראל, הזוכים ממך לאחרונה להגנה אינטנסיבית, אלא גם בימין.

לא נעלם מעינינו שהאשמת במעשי "תג מחיר", במשתמע ובחלקלקות לשון פוליטית, את כלל ציבור המתנחלים. זאת על אף שמדובר במעשי בודדים שיתכן ואינם קשורים כלל לציבור זה, בהשוואה לקהל המונה למעלה מ – 330,000 איש המגנים בגופם, בנפשם וברכושם עליך ועל שאר תושבי מדינת ישראל. לדעתנו, יש בדבריך אלה משום גזענות מוסווית, ואנו מוחים על כך נמרצות.

לא שמענו הצהרות מתלהמות שכאלה מצידך בכל הנוגע למעשי אלימות ועבירות רכוש חמורות לאין ערוך מצד ערבים על רקע לאומני, כולל מעשי אונס, שריפת בתי כנסת, שדות ויערות, גניבות בקר, ציוד חקלאי ורכב, ועוד שורה ארוכה ביותר של מעשי אלימות מחליאים, וונדליזם גרוע בסדרי גודל מזה של "תג מחיר" ואף טרור רצחני. לא מצאת לנכון להאשים במעשים אלה את כל כלל הציבור הפלשתיני או הערבי, על אף תמיכתם השקטה או המוצהרת, אפילו על ידי מנהיגיהם, במעשי אלימות וטרור מובהקים וחמורים אלה.

אנו ערים לרצונך העז להיבחר למשרה הרמה של נשיא המדינה הבא, ולמאמציך הבלתי נלאים להחניף ולחולל "מה יפית" בפני מפלגות וארגוני הסמול הקיצוני. ככל הנראה לנו, השאיפות הפוליטיות הללו השכיחו ממך ערכי היסוד של ההגינות והיושרה, כמו גם את ערכי תנועת החירות והליכוד ממנה צמחת ולצערנו אינך מייצג עוד את ערכיה עבורנו.

מן הראוי כי תמצא את הדרך לחזור בך מהאשמותיך המופרכות בכל הקשור ל"תג מחיר" ולהתנצל עמוקות בפני קרבנות הטרור וציבור המתנחלים. יש להבהיר לראשי כוחות הביטחון כי תפקידם העיקרי והמובהק הוא להילחם באיומים קיומיים וקטלניים על מדינת ישראל ותושביה, ולא בגרפיטי על קירות ושטיחונים שרופים.