חלום שהוא גם מציאות!

החלום היהודי, החזון עתיק היומין של ישראל הינו מציאות ממשית הניתנת להגשמה, חלום שהוא גם מציאות

הרב שמעון בן - ציון , ד' בשבט תשע"ב

דעות ההרס במצפה אביחי
ההרס במצפה אביחי
צילום: עצמי

מדי יום אנחנו מתעוררים לחדשות המעיקות עלינו ובצדק, למשל: פינוי וגירוש אכזרי ביו"ש כמעט לילה אחר לילה. אלימות גואה ברחוב ובבית, בין ישראל לישמעאל ובתוך עם ישראל.

דיבורים של ראשי המדינה על 2 מדינות חס וחלילה, על אדמת קודשינו, חבל נחלתנו שהבטיח ה' לאבותינו וכרת עימם ברית נצח- מורשה לנו לדורות עולם. ראש הממשלה, נשיא המדינה ועוד, מקשקשים בארץ ובעולם על מעילתם במתנה האלוקית, של בית חיינו כאילו בנדל"ן עסקינן או במרכולת פרטית של בשר ודם המעוות את השליחות לה זכו משמיים.

בהר הבית מחולל כבוד ה' וכבודם של ישראל ורעיונות רעים מועלים ביחס למסירת חלקים של ירושלים לרשעות של הערבים. מצד אחד שחרור סיטוני של מחבלים, ומאידך התעמרות באסירים היהודים הלאומיים.

כך עוברים אנו, מצד אחד בין האורות שמאיר עלינו הקב"ה בדורות של תחייה וגאולה, אורות של שמחה, ומצד שני נפגשים עם צללים רבים המעיבים עלינו הן בתחום הלאומי והן בתחום הפרטי.

יש לנו חלום. חלום שיכול להיות מציאותי כי אין אמיתי ואין פשוט ממנו. חלום שחלם יעקב אבינו בראותו סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה וממנו המשיכו כל הדורות לחלום וללחום בעד מימושו.

אנחנו, שלמי אמוני ישראל, עם כיפה או בלי כיפה, סרוגים או חובשי מגבעת שחורה, יודעים שיש בתורתנו את המתכון לתחייתה ופריחתה של מדינת ישראל בתור "ממלכת כוהנים וגוי קדוש". יש בתורה את התשובה לשאלות החברתיות והאישיות, כמו שיש בה גם את ההדרכה להצלחת מהלך השיבה לציון ותקומת מדינת ישראל.

כפרטים אנחנו מצליחים לקדש שם שמיים. אנחנו ראש חץ בהתיישבות, בצבא, במדע, בחינוך, בקליטה, בהשתלבות גרעינים תורניים בעיירות הפיתוח ובערים המעורבות ועוד ועוד. אבל כגוף מאורגן, כציבור מלוכד וחזק, כגורם פוליטי אנחנו נכשלים.

מי שמתבונן במפה הפוליטית לא יכול להימנע מלהסיק שמצבינו עגום. כוחותינו מפוזרים במפלגות שונות שבמצען "שתי מדינות לשני עמים" או "סדר יום אזרחי" או דאגה למגזר חלקי ולא לטובת העם והארץ בכללותן.

החלום היהודי, החזון עתיק היומין של ישראל הינו מציאות ממשית הניתנת להגשמה, חלום שהוא גם מציאות. יש ביכולתנו להניף את דגלה של ארץ ישראל גם במובן הפוליטי ציבורי. דגל גבוה וכללי. אם נהיה נאמנים לדרכינו- אז רבים יסתפחו לדגל הזה, חרדים, דתיים ומסורתיים, עם ייצוג לכולם ובראש דגל תורת ארץ ישראל.

עלינו לפנות אל הציבור, לתת לו לבחור את נציגיו בשילוב נבחרי הציבור בעלי הניסיון. אין ספק כי כאשר הציבור יראה דגל גבוה ונקי מכל כתם, ושם שמיים מתנוסס מעליו ישמח לפעול מתוך רצון ובמסירות למען הצלחת השליחות.

אל נחמיץ את השעה! חזק ונתחזק בעד עמינו ובעד ערי אלוקינו!