הלל אומר 97

תגיות: חוק טל
הרב הלל הורוביץ , כ"ח בשבט תשע"ב

בהמשך למאמרנו מהשבוע שעבר, נמשיך לברר את יחסנו לחוק טל.

הגישה הבסיסית שלנו, אנשי הציונות הדתית, צריכה להיות הבנת הערך הגדול של לימוד התורה בעם ישראל - ערך שאנחנו התחנכנו עליו ומסוגלים להבינו.

מי שזוכה לבקר, להתייעץ ולהתברך אצל גדולי ישראל מכל הזרמים, שומע על גודל האחריות להמשיך את בניין התורה ואת הגדלת התורה בעם ישראל, במיוחד לאחר חורבנן של קהילות ישראל בשואת אירופה ואובדן עולם התורה.

על כך מוסרים גדולי ישראל את נפשם ממש, יום ולילה, להגדיל ולהעצים את עולם התורה – והם נזהרים מכל מה שעלול להפריע ולהחליש שליחות קודש זו.

בתפקידי במשרד החינוך כיועץ לסגן השר צבי הנדל הי"ו, זכיתי להיות אחראי על הטמעת אגף מוסדות התורה והישיבות במשרד החינוך לאחר פירוק משרד הדתות (בממשלת שרון-לפיד), אגף שמתקצב את עולם התורה בכמיליארד ₪ בשנה.

אמר לי בזמנו מו"ר ר' אברום שפירא זצ"ל שמוטלת עלי אחריות עצומה: קיומו של עם ישראל עומד על עולם התורה, ועלי "למסור את הנפש" שהמעבר למשרד החינוך לא יפגע בעולם התורה. כמדומני, הוסיף ואמר לי בנוגע למועצות הדתיות, שאף הן הועברו בזמנו למשרד ראש הממשלה ונפגעו קשות: העם היהודי יכול להתקיים גם בלי המועצות הדתיות, מה שאין כן עולם התורה. ואכן, זכינו והמעבר למשרד החינוך לא פגע בעולם הישיבות ואולי אף שיפר אותו.

רבני המגזר החרדי רואים את עיקר שליחותם בארץ ישראל בהמשכתו של בניין התורה למען קיומו של העם היהודי. לזאת מצטרפת העובדה שלא זכינו, לעת עתה, שהמגזר החרדי יהיה מחובר לתורת הרב קוק - "התורה הגואלת" שממנה אנו יונקים את כל יחסנו, מפעלותינו ושותפותנו במפעל תקומתה של מדינת ישראל.

אי אפשר להתייחס לסוגיית חוק טל בלא ההבנה שציינו לעיל.

בשבוע הבא, בעזרת ה', נמשיך ונעסוק בסוגיה.