אחדות הקהילה בקריאת המגילה

הרב הלל הורוביץ , י"א באדר תשע"ב

יהדות פורים בישראל
פורים בישראל
צילום: ערוץ 7

חג הפורים מתקרב ועמו שמחת אדר וההכנות לקראת החג. וברצוני להתייחס לנקודה חשובה שמתלבטים בה בלא מעט קהילות ובתי כנסת (בערי הפרזים) הקוראים את המגילה ביד' באדר עם סיום צום תענית אסתר.

כוונתי למתח הקיים סביב אורך הזמן של התפילה וקריאת המגילה בליל פורים:כמה "המנים" נוכל להכות ,וכמה שניות לכל "המן",האם התפילה תהיה חגיגית ומרוממת או שנסיים את המעמד כמה שיותר מהר. המתח והויכוח קיים היות ועומדים לאחר יום צום שלחלק מהקהל קשה למשוך את הצום ומבקשים לסיים את התפילה כמה שיותר מהר, ולא פעם הויכוח יוצר מריבה ופירוד עד שלפעמים מתפצלים ל-2 מניינים.

צריך לזכור ולהזכיר כי עיקר עניינה של מצוות קריאת המגילה לפרסם את הנס ,לגלות ולהודיע שה' מנהיג את העולם ומשגיח עליו, ואפילו הצרות הקשות ביותר מתהפכות לבסוף לטובה, וע"כ חז"ל קבעו לקרוא את המגילה בבית הכנסת ברוב עם לפרסום הנס. וללא ספק המנהג הקדום והקדוש שבהכאת "המן" עם ההתלהבות והשמחה סביבו בעיקר של הילדים והנוער יוצרים את האווירה המרוממת של פרסום הנס ,ובודאי מכוונים בזה לרצונם של חז"ל במצוות הקריאה.

ועל כן, לעניות דעתי ,נדרש כאן מאמץ של עוד 10-20 דקות של סבלנות וסובלנות למי שקשה לו הצום, ולאפשר לקהילה לקיים ברוב עם במניין אחד את מעמד הקריאה כהלכתה ,עם השמחה וההתלהבות בהכאת "המן", ולהשריש לנו ולילדינו את שמחת החג וקריאת המגילה כמעמד מכונן של שבח והודאה לה' יתברך, ו"ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר".

ושתי הערות:1) למי שקשה מאוד הצום נפסק להלכה כי יכול לשתות שתיה קלה ולאכול אכילת ארעי עוד קודם הקריאה(כמובן רק לאחר צאת הכוכבים). 2)כמובן שיש לאסור על הילדים הכאה בנפצים וכדו' הגורמים סבל רב למבוגרים.