מכתב גלוי לועדת מפקד הציונות הדתית

הרב הלל הורוביץ , ה' בניסן תשע"ב

דעות מגנים. הבית היהודי
מגנים. הבית היהודי
צילום: ערוץ 7

למכובדי וידידי

הרב דניאל טרופר

ראש ועדת מפקד הציונות הדתית

שלום וברכה מעיר האבות חברון!

בימים האחרונים התפרסמו המלצות הועדה שבראשותך לקיום מפקד הציונות הדתית לקיום פריימריז בבית היהודי, לקראת הבחירות הבעל"ט. בראשית דברי אבקש לברכך ולהודות לך על מאמציך והשתדלותך בעניין יחד עם יתר חברי הועדה, למען חיזוק וביצור המחנה הדתי לאומי בשדה הפוליטי והחברתי.

אך ארשה לי במספר שורות לבטא את אשר בליבי בנוגע לפרסום ההמלצות המדוברות. למרות הרצון הגדול לצאת למהלך גדול ומשמעותי במפקד המדובר,כל שאלת המפקד ושיטת הבחירה בפריימריז עדיין לא התבררה כשיטה הנכונה והמיטבית בבחירת הנציגים לכנסת. אך אין ספק כי יש יתרון גדול בשיטה זו:

יצירת "אש" של התלהבות במחנה, העצמת הפעילים, יצירת מוטיבציה רחבה לבחור ולהיבחר, יצירת קשר אישי בין המתמודדים לציבור הרחב והשפעת הציבור בבחירת הנציגים, תהליך שאמור להגדיל ולהעצים את פוטנציאל הבוחרים למפלגה בבחירות לכנסת.

דא עקא, בהמלצתכם לשריונים ברשימה כפי שפורסם: מקום רביעי וחמישי לאישה וצעיר, אתם סותרים ופוגעים "מיניה וביה" ביתרון המשמעותי של השיטה. הרי לצערנו מדובר עדיין במפלגה קטנה עם מספר קטן של מנדטים (לעומת מפלגה גדולה שיתכן ויש מקום לשיריונים), ואם רוצים התלהבות שתסחוף רבים להתפקד ולהשפיע, בצמצום אפשרויות הבחירה הראויות ביותר, המוטיבציה להיכנס למהלך נחלשת ונעקרת. מה שיכול להדליק את ההתלהבות הציבורית בכללותה זו הידיעה שאכן אני יכול להשפיע ולבחור את הטובים והמתאימים ביותר ואם ישנו צעיר מבטיח או אשה הראויה להיות בהנהגה הפוליטית הרי הם יבחרו מכח מעלתם והתאמתם ולא מכח השיריון.

הדברים הנאמרים מקבלים יתר תוקף בפילוח הפוטנציאל להתפקדות, הרי אי אפשר לעצום את העיניים מ-30,000 ויותר מהציונות הדתית, כשבתוכם בעלי עמדות והשפעה, שהתפקדו לליכוד בעשור האחרון, כשחלקם הגדול מרגישים את השפעתם במפלגת השלטון ולהערכתי לא יבטלו את חברותם בליכוד.

אותם אלה שלא התפקדו למפלגות אחרות ומהווים פוטנציאל להתפקדות הציונות הדתית, הרי הם מחולקים באהדתם וזיקתם הפוליטית חברתית בין האיחוד הלאומי-תקומה לבין הבית היהודי-המפד"ל החדשה, וע"כ במסד נתונים שכזה יהיה קשה עד בלתי אפשרי ליצור את ההתלהבות הנדרשת ולסחוף רבים וטובים למהלך של התפקדות והעצמת המחנה הדתי לאומי, כשמחד לא הצלחתם עדיין לחבר את תקומה ורבניה הגדולים למהלך ומאידך מוציאים את הרוח מהמפרשים בשיריונים וצמצום חופש הבחירה.

וע"כ עצתי וקריאתי לכב' לבחון מחדש את ההמלצות לשיריונים,לעצור את לוח הזמנים שקבעתם ולעשות כל מאמץ לחבר את האיחוד הלאומי והבית היהודי למהלך בחירה מתואם ומוסכם. ומה עם הלחץ של בחירות קרובות? לא כדאי להילחץ, כדאי וראוי שנעשה כל מאמץ לקיום הבחירות במועדן זה אינטרס לאומי של כולנו, בדרך הטבע לא תהיה לנו ממשלה טובה יותר לתורה, לעם ולארץ מהממשלה הנוכחית עם כל חסרונותיה.

חזק ואמץ

בכבוד רב ובברכת האבות

הלל הורוביץ-עיה"ק חברון