סיגריות בפסח? הזדמנות לגמילה

הרב אפרים זלמנוביץ' , ח' בניסן תשע"ב

דעות עישון סיגריה
עישון סיגריה
צילום: באדיבות המשפחה

כתוב בתורה "ונשמרתם לנפשותיכם מאד" לכן, אסור לעשן בכל השנה.

למי שזו גזירה ואינו יכול לעמוד בה התירו חכמים לעשן. בעבר, היה מי שסבור שהעישון טוב לגוף. גם הפני יהושוע (1681-1756) חשב שעישון הטבק מועיל למערכת העיכול. היום לכולי עלמא, אין ספק שהעישון מזיק מאד לגוף עד כדי מוות, לכן, אני סבור שאין להתיר את העישון ביום טוב כולל חג הפסח או בתענית ציבור ויש לאסור את העישון בכל אופן ובכל צורה תמיד.

הא לך, המעשן הכבד, שומר המצוות, שבשבת קודש אתה מצליח בכוחות מיוחדים ומתוך מאמץ עילאי להימנע מעישון ממורא חילול שבת, הזדמנות פז - ליל הסדר - הערב החינוכי הגדול, המחנך אותנו ליציאה מעבדות לחירות. לשנס מותניך ולהתחזק לחנך עצמך וללמוד כמה מזיק הוא העישון ולקבל החלטה נבונה שתשחרר אותך מכבלי יצר העישון.

חכמים, בשנים עברו ואף בימינו אנו, הכירו ומכירים בחוזק יצר העישון ועד כמה קשה להיגמל, ובאים ומתירים אותו משום שאין גוזרים על הציבור גזירה שאי אפשר לעמוד בה. לא רק ביום חול הם אינם אוסרים את העישון אלא גם בתענית ציבור וביום טוב הם מתירים לעברין הסיגריות לעשן.

לכן, התירו חז"ל לעשן בחג וגם בליל הסדר ללא חשש ל לכשרות הסיגריות. מדוע? – יען קודם שורפים את הסיגריה וא
ספק אם יש בסיגריה חמץ, ואם תאמר שיש בו חמץ הרי אינו נראה בעין. והוא כריח בעלמא. מה גם שהמעשן אינו חייב בברכת הנהנין יען מדובר בעשן בעלמא
חרי כן נהנים. כידוע, בפסח אסור לאכול חמץ ואפילו להנות ממנו אסור בתכלית האיסור. אבל מאחר והליך עישון הסיגריות הוא שרפתן קודם להנאתן. אז גם אם נחשוש שיש בו משהו חמץ, הן חרכו קודם זמן איסורו, והוא כעפר בעלמא, ולכן במקרה זה מותר בהנאה.

החשש להימצאות חמץ בסיגריות נובע משום שהיו מקומות שנהגו בעת ייצור הסיגריה להשרות את הטבק בשכר (חמץ גמור) או נהגו להדביקו בדבק העשוי קמח, בכל אופן התירו חז"ל את העישון משום שהסיגריה נחרכת עד שאיננה ראויה אפילו למאכל כלב, והוא פחות מכשיעור, ואינו נדמה כחמץ, ואין זו דרך הנאתו של השכר ומותר לקיימו בפסח.

ובכלל, ספק אם יש בסיגריה חמץ, ואם תאמר שיש בו חמץ הרי אינו נראה בעין. והוא כריח בעלמא. מה גם שהמעשן אינו חייב בברכת הנהנין יען מדובר בעשן בעלמא. אינו נחשב דבר ממשי כלל. אינו מין אוכל. אינו נאכל כלל. לכן חז"ל התירו את העישון בתענית ציבור.

מצד הדין מותר לעשן סיגריות בחג שאינו חל בשבת קודש, וגם בחג הפסח (ההצתה נעשית מנר הדולק מערב חג) כן פסק להקל החכם צבי זקנו של חותני הגאון זצ"ל, ובוודאי בחול המועד. בחג עצמו הותר העישון משום אוכל נפש. כידוע, מותר לבשל אוכל בחג (שאינו חל בשבת) אם הבישול הוא לצורך אותו היום. ומי שיש לו יצר עז לעישון, כאוכל יחשב.

לסיכום, נראה לי שאסור לעשן משום פיקוח נפש בכל השנה כולל ליל הסדר. למי שזו גזירה ואינו יכול לעמוד בה התירו חכמים כאמור לעיל.