תם, לא נשלם

טוב עשו הממשלה והעומד בראשה שעמדו על משמר שלטון החוק גם במחיר סכנת אובדן אהדה פוליטית.

פרופ'' אביעד הכהן , י"ג בניסן תשע"ב

דעות ח"כ חוטובלי בבית המכפלה
ח"כ חוטובלי בבית המכפלה
צילום: ערוץ 7

אין כל חדש תחת השמש. כשביקש אברהם אבינו לקנות לו אחוזת קבר בקרית ארבע, התעקש לקנותה בכסף מלא מעפרון החתי, סוחר נדל"ן ממולח וערמומי.

כך עשה גם דוד המלך כאשר רכש מארוונה היבוסי בכסף מלא את הר הבית שעליו ייבנה לימים בית המקדש. הדקדוק במילוי כל תנאי עסקת המכר נועדו להדגיש את המסר החשוב, לשעה ולדורות: כל מטרה, חשובה ככל שתהיה, אינה מקדשת את האמצעים.

ארץ ישראל נקנית בייסורים, אבל גם בצדק, יושר ומשפט. על אף שהארץ כולה הובטחה לאברהם ולדוד בצו עליון, רכשוה אבות האומה במשפט, ודאגו שהצדק לא רק ייעשה אלא גם ייראה לעיני כל. ומעשה אבות – ראוי הוא שיהיה סימן גדול לבניהם.

פינוי בית המכפלה רשם פרק נוסף בתולדות הסאגה הבלתי נגמרת של המאבק על חוקיות ההתיישבות היהודית. שלל הטיעונים המשפטיים והמסמכים המעידים כי הבית נקנה כדין, לא הצליחו לשכנע את היועצים המשפטיים של המנהל האזרחי שעמדתם גובתה גם בעמדה נחרצת של היועץ המשפטי לממשלה.

יש להניח כי בתי המשפט עוד יעסקו בשאלת הבעלות החוקית על המבנה. אך בעת הזו, משניתן צו הפינוי, חובה הייתה על המתיישבים – למרות הצער, הכאב, היזע והדמעות שמשוקעים בקירות הבית - לכבדו ולציית לו, ולהמשיך את מאבקם באפיקים המתאימים והראויים.

על אף שמעמדו בהקשר זה לא הוסדר בחוק מפורש, פסק כבר לפני שנות דור בג"צ שהחלטת היועמ"ש אינה רק "עצה טובה" או הנחיה בעלמא, אלא מחייבת את כל רשויות השלטון.

פסק דינו הנוקב של בג"צ בפרשת מגרון שב והדגיש מושכלות ראשונים: אין שלטון חוק לחצאין. צווים והנחיות יש לכבד, ככתבם וכלשונם, ובהקדם, גם כאשר הציות להם כואב וצורב את הלב.

טוב עשו הממשלה והעומד בראשה שעמדו על משמר שלטון החוק גם במחיר סכנת אובדן אהדה פוליטית. במהלכם הנחרץ והתקיף העבירו את המסר החשוב: אלמלא מוראה של מלכות – איש את רעהו חיים בלעו. היעדר חוק וסדר, ומצב של "איש הישר בעיניו יעשה", הם מתכון בטוח לאנרכיה.

כעת, לאחר שהחוק כובד, יש לפעול בדרך המהירה והיעילה ביותר לבירור סופי של מצב הזכויות הקנייניות ולעשות צדק עם בעליהן החוקיים.