פסח - המטרה היא ארץ ישראל

נדיה מטר , י"ג בניסן תשע"ב

נדיה מטר ויהודית קצובר
נדיה מטר ויהודית קצובר
חזקי ברוך

נמצאים אנו ערב חג הפסח - חג החירות של עם ישראל.מציינים את יציאת מצרים –כאשר כל המטרה היא להגיע לארץ ישראל –להיות עם חופשי בארצנו.

האם זוכרים אנו את המטרה בתוך טרדות הניקיונות, קניות, דקדוקי המרור, קטניות כן או לא, שרויה כן או לא?

ב"ה באו חלוצי בית המכפלה בחברון והזכירו לנו מהי חירות בארץ ישראל, ואכן חלוצי בית המכפלה העלו לתודעת עם ישראל שהתרחבות בארץ ישראל, גאולת בתים בארץ ישראל, הם אלו שמובילים לחירות אמיתית, לבעלות על ארץ ישראל. בית המכפלה פונה בעורמה, באישור ראש הממשלה ביבי נתניהו ובהטעיה "אהוד-ברקית" אופיינית נגד יהודים.

הלוואי והיה מפעיל אותה בעזה, בלבנון שם התקפל, גם בצורה "ברקית" אופיינית. שתי התנהלויות- אחת ארץ ישראלית של חלוצי בית המכפלה ואחת מיצרית של ממשלה "ימנית" בישראל. באין הממשלה עושה את חובתה הציונית הבסיסית של התיישבות, באים החלוצים ועושים את המעשה הנדרש.ממשלה זו חזקה בדיבורים וביחסי ציבור, זורקת פירורים להתישבות ביהודה ושומרון, אך שומרת באדיקות על ההקפאה, מאפשרת לבג"ץ השמאלני לבלום את ההתיישבות.

ערב כניסתנו לחג החירות, עלינו לשוב ולשנן- המטרה היא ארץ ישראל! לאחר הפינוי נשארו המשפחות שמתגוררות בבית המכפלה, בשטח הבנין כדי להמשיך את הדרישה הצודקת של מימוש הקניין.

הבה נחזק ונתחזק בבואנו לעיר האבות בימי החג ונתרום להמשך רכישת בתים נוספים בחברון ובארץ ישראל. חג שמח.