להשיב מלחמה!

הרב שמעון בן - ציון , כ"ה בניסן תשע"ב

דעות סא"ל שלום אייזנר הבוקר
סא"ל שלום אייזנר הבוקר
צילום: עצמי

שוב אנחנו עֵדים להתקפה שלוחת-הרֶסן של התקשורת הכתובה והאלקטרונית על קצין בצה"ל – אך למעשה: על הציבור הנאמן לתורה ולארץ. כולם מבינים שמאחורי ההשתוללות התקשורתית/פוליטית, יש ניסיון לבלום את הציבור הדתי-לאומי, ואיתו את כל מי שנאמן לשורשי העם היהודי ולארץ ישראל.

מֵצִיק להם, שהמח"טים והסמח"טים והמג"דים, יותר ויותר, או חובשי כיפות, או מחוברים בקשר עמוק לחובשי הכיפות. מָצאו להם הזדמנות פז בדמותו של סא"ל אייזנר ועטו עליו כמוצאי שלל רב. הציבור האמוני רגיל לספוג. רגיל לכאוב. התרגלנו, וחבל.

בעיני האדם הפשוט, מי שלא משיב מלחמה, מי שלא נאבק נאבק בתוקף וגבורה, לא נחשב. כמו "חכמת-המסכן" – שהיא בזויה בעיני העם (קוהלת ט,ט"ז).

אפשר להשיב מלחמה, אפשר לזקוף קומה, ולא לתת לרָשעות לרמוס אותנו. אני מציע, וכבר קִדמוּנִי לפני שנים, רבים ונכבדים ממני; להחליט – החלטה של שלמי אמוני ישראל, לחדול מכל קשר עם כלי התקשורת הכתובים והאלקטרוניים המוציאים דיבת הארץ רעה. נחליט אנו, פשוטי העם, "מקהלות רבבות עמך בית ישראל", אוהבי התורה, אוה
להחליט – החלטה של שלמי אמוני ישראל, לחדול מכל קשר עם כלי התקשורת הכתובים והאלקטרוניים המוציאים דיבת הארץ רעה
בי הארץ, מוסרי הנפש למען העם והמדינה.

לא לקנות את אותם עיתונים קְלוקלים,

לא לשלם אגרת טלוויזיה, כלומר, לא להחזיק טלוויזיה,

לא לפרסם בכלי התקשורת העוינים, שום פרסום המפרנס אותם מכספינו,

לא להתראיין או להגיב בַכלים הנ"ל, ולא להזמין אותם לראיונות, וכו'.

אין זה הצעה טקטית לאיום בלבד, אלא לנתק כל קשר, לחלוטין!

ברור שתמיד יִמָצאו מי שימשיכו לצרוך את ה"אשפה התקשורתית", אבל ירידה דרסטית בהזדקקות להם, תפגע ב"כלֵי המשחית" הללו, ולא יוכלו לפגוע, באותה מידה שהם פוגעים היום בתורה, בארץ, בעם ישראל, במדינת ישראל, ובצבאה.

יום העצמאות הס"ד ממשמש ובא. בואו ונהיה ראויים למתנה האלוקית שקיבלנו בה' אייר תש"ח. נהיה עצמאים באמת, ונזכה לס"ד!

"חזק ונתחזק בעד עמינו ובעד ערי אלקינו..."