הכנה לתורה בדור גאולה

הרב אריאל בראלי , ח' באייר תשע"ב

נסיון החיים מלמד כי כדאי להקדיש זמן ולהתכונן כראוי לקראת ביצוע משימה. כך במסחר, לוקח שעשה עבודת שטח הכוללת התמצאות במחירים, ובפירמות שונות, יוכל להגיע לעיסקה טובה. לעומתו מי שקונה מיד, ללא השוואה וידיעה מספקת על האפשרויות השונות העומדות לרשותו, ישלם יותר. כך בעבודה, מי שמגיע מוכן לראיון עבודה, יצליח יותר, ממי שהולך ישירות וללא שאסף מידע מקדים על צורת הראיון.

כלל זה ודאי נכון כלפי לימוד תורה, ימי הספירה מהווים יחידה אחת ארוכה של הכנה למתן תורה. ולכן נהגו בכל תפוצות ישראל ללמוד בהם  את מסכת אבות.  אין אפשרות לזכות בתורה ללא עבודת המידות, דווקא משום שהתורה עוסקת ברעיונות מופשטים ועליונים הבאים להצר את כוחות הגוף, נדרש האדם לעצב את אישיותו על יסודות הטהרה ואז לגשת ללימוד התורה. רק לאחר הבקשה  "לב טהור ברא לי אלוקים" ניתן להתקדם "ורוח נכון חדש בקירבי".

לדעתי, היום צריך להוסיף להכנה זו את הצד של עבודת ה' הציבורית ואת היחס הראוי למוסדות המדינה. בדור שלנו אנו נפגשים בהכנה נוספת העולה מתוך המפגש עם ימי ההודאה- יום העצמאות ויום ירושלים. התזמון של ישועות אלו בחודש אייר נקבעו מאת ה', וכנראה שהם חלק מההכנה לתורה המאפיינת את ימי הספירה.

הקמת המדינה מאירה את ימי הספירה באור חדש. עבודת המידות הפרטית מקבלת גוון חדש, גוון של ציבור. מעתה, אותם דברים שהיחיד הוצרך לפרוש מהם נעשים מצווה כאשר הם באים לשרת את הציבור. למשל, פיתוח כוחות הגוף נחשב לדבר פסול שהרי ככל "שיוסיף הגוף בנין, יוסיף השכל חורבן" אולם אם דבר זה נעשה לשם הגנה על מדינת ישראל הרי זה דבר מבורך.
הקמת המדינה מאירה את ימי הספירה באור חדש. עבודת המידות הפרטית מקבלת גוון חדש, גוון של ציבור. מעתה, אותם דברים שהיחיד הוצרך לפרוש מהם נעשים מצווה כאשר הם באים לשרת את הציבור

מעתה, יש לאחד בין שתי המגמות עבודת ה' הפרטית והציבורית. האתגר העומד בפנינו הוא לשמר את המסר העולה ממסכת אבות- חיפוש מתמיד אחר טהרת הלב גם כאשר אנו עסוקים בענייני חולין למען המדינה. כמובן, הכל מתחיל מלימוד יסודי של דרכי הנהגת ה' את דור הגאולה, אך היום יש להתמקד בדבר נוסף.

בדרך כלל, אנו מדברים על מדינת ישראל בהקשר של ראשית צמיחת גאולתינו  אך כעת יש להוסיף על גבי קומה זאת את השוני הערכי הקיים בין תפיסת התורה לבין הממסד החילוני. אם ניקח את המערכת הצבאית כדוגמא, התברר שראשי הצבא מעדיפים את ערך השיוויון בין המינים על פני בטחון ישראל. שהרי הם הורידו את הרף המקצועי הנדרש מחייל קרבי כדי שבנות גם תוכלנה לעמוד בדרישות הצבאיות. מפקדי צה"ל מעדיפים לסכן חיילים על פני פגיעה באוכלוסיה אזרחית ולכן הם חודלים את ירי המזל"ט כאשר מחבל נכנס לתוך מבנה. מפקדי צה"ל לא נכנסים לעימות עם התקשורת ומוכנים לשם כך לפגוע באחווה שבין לוחמים ופרשת הדחת סגן אלוף שלום אייזנר רק מוכיחה זאת.

יש לציין תופעות אלו דווקא בקול רם על מנת לעזור לאותם שליחים נאמנים המעוניינים להשתלב בתוך מערכות השלטון. ראשית,  הידיעה עם מה אתה מתמודד מקילה על האדם וממקדת אותו בהכנה הראויה. שנית, כאשר אדם יודע מה הם היסודות הבונים את המערכת , הוא יוכל לשקול היטב מה הוא עושה למען המערכת. ישנם דברים הכרחיים שעליהם אין להתפשר אך ישנם מצבים אפורים שיש לשקול האם שווה לגלות עודף מוטיבציה כאשר המערכת לא מצפה לכך. הרצון להעמיק את השותפות הפעילה במערכות השלטון בישראל מחייב אותנו להיות חמושים בתורה גדולה הנובעת מטהרת הלב ומובילה אותנו להתנהלות נבונה לתפארת מדינת ישראל.