שבועות: עשרת הדיברות, דור שלישי

פרופ'' אביעד הכהן , א' בסיון תשע"ב

דעות שבועות
שבועות
צילום: ערוץ 7

חכם אחד אמר לפני כמה שנים שמכל עשרת הדיברות נותרו לנו רק שתיים: "אנכי" ו"לא יהיה לך!" כל השאר, נזנחו אי אז. התבוננות בכרוניקה העיתונאית לאחרונה עשויה ללמד שאמירה צינית זו אינה רחוקה כל כך מהמציאות.

מחזון נשגב של "ממלכת כהנים וגוי קדוש", מהכרזת עצמאות המדברת בקול רם על כך שמדינת ישראל "תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל", הפכו חלקים גדולים, גדולים מדי, בחברה הישראלית לחברת כוח אדם: חברה שיש בה יותר מדי כוח ומעט מדי אדם, חברה אלימה, עבריינית, מושחתת, נהנתנית, נצלנית.

חג השבועות, שמציין את מתן התורה ועשרת הדיברות ניצבים במוקדו, מעניק לנו תזכורת שנתית בנוגע לערכים שאמורים וחייבים להנחות את דרכה של מדינה המתהדרת בכך שערכיה הם "ערכים יהודיים ודמוקרטיים".
מצוות השַבָּת שבעשרת הדיברות מציבה לנו אתגר חברתי ותמרור אזהרה - לאומי וחברתי, לא רק דתי - מפני רדיפה חסרת מעצורים אחר הכסף והזהב, שבעה ימים בשבוע, 24 שעות ביממה

עשרת הדיברות אינם שייכים לערוץ ההיסטוריה. יש בהם תוכנית פעולה ריאלית, כאן ועכשיו. לצד הערכים התיאולוגיים הנשגבים של האמונה באל אחד, מזהירה אותנו התורה מעשיית "פסל", מנהייה אחר אלילים כוזבים, מנשיאת שם ה' לשווא - הפרחת שבועות וסיסמאות נבובות שמופרות בן לילה; מזלזול בחיי אדם, מפגיעה ברכוש האחר, מחמדנות יתרה ומצריכה מיותרת ובלתי מבוקרת.

מצוות השַבָּת שבעשרת הדיברות מציבה לנו אתגר חברתי ותמרור אזהרה - לאומי וחברתי, לא רק דתי - מפני רדיפה חסרת מעצורים אחר הכסף והזהב, שבעה ימים בשבוע, 24 שעות ביממה. וכל זאת, אגב דריסת ערכים אנושיים בסיסיים. הדרך למיליון והמירוץ אל העושר עוברים לא אחת על גבם השפוף של רבבות עובדים-עבדים, שזכויותיהם הסוציאליות הבסיסיות ביותר נרמסות תחת גלגלי מעבידיהם.

התורה מוסיפה ומדגישה, פעם ופעמיים, שהחובה לנהוג באנושיות אינה מיוחדת או מצטמצמת רק לאנ"ש-אנשי שלומנו, בני המשפחה, אלא חלה גם, ואולי ביתר שאת, כלפי ה"אחר", כלפי השכבות המוחלשות בחברה: "ועבדך ואמתך... וגרך אשר בשעריך... למען ינוח עבדך ואמתך כמוך".

בצאתה לדרך הארוכה של התמודדות עם אתגרים קשים ומורכבים, ביחסה ל"אחר" ולמגזרים המוחלשים שבה, בחיפוש אחר מציאת מזור לשסעים החברתיים והכלכליים ההולכים ומתרחבים בקירבה, ראוי כי החברה הישראלית תיקח עימה, כ"צידה לדרך", גם את מסכת הערכים שמלווה את העם היהודי ואת האנושות בכלל, במסע הארוך מהר סיני ועד לארץ ישראל.