בין פליטים למסתננים

פרופ'' אביעד הכהן , י"ג בסיון תשע"ב

דעות הפגנה אתמול נגד המסתננים
הפגנה אתמול נגד המסתננים
צילום: ערוץ 7

היה זה ב"סתם יום של חול", במרכז תל אביב, בלב מתחם התחנה המרכזית הישנה. במסגרת סיור שערכה עמותת מעגלי צדק לפעילים חברתיים, הוזמנו לאחד המקומות ששימשו "בית" למאות פליטים.

שם, במעבה האדמה, במורד גרם מדרגות צר, שלוש קומות מתחת לדוכני התחנה המרכזית וכ-20 מטרים מתחת לפני האדמה, ניצבו בשורות עשרות מיטות בנות ארבע קומות, ללא רווח ביניהן, ועליהן היו שרועים, עיניהם בוהות בחלל, חלק ממהגרי העבודה שלא יצאו באותו יום לעבוד. שותקים, מבוזים, מבוישים. מקצתם חששו שאם אך יוציאו את אפם החוצה, ייקלטו ברדאר של משטרת ההגירה.

באותו רגע חשתי בושה גדולה. כאדם, כיהודי, כאזרח מדינת ישראל. בלב "העיר העברית הראשונה", שאנשיה מפגינים ונוש
פתרון הבעיה לא יבוא רק בדרך של חוק או אכיפה בת חלוף. לשם כך דרושה מדיניות הגירה מתוכננת, מסודרת, שתביא בחשבון את כל העובדות והשיקולים ותתווה מדיניות עקבית שבצידה אמצעי אכיפה מתאימים
אים לא אחת את דגל זכויות אדם ו"זכויות בעלי חיים", ערכים חשובים ביותר כשלעצמם, מתגוררים אלפי אנשים במקלטים שאינם ראויים אפילו למגורי בהמות, ואין פוצה פה ומצפצף.

היה זה לפני כארבע שנים. מני אז, כך נודע לימים, פונה מקלט זה אך תחתיו הוקמו מושבות שלמות של פליטים ומסתננים בדרום העיר.

כמובן, אין להקל ראש בסוגיית הפליטים שרק לאחרונה הגיעה לכותרות הראשיות, מימדיה גדלים והולכים ומאיימים לפגוע בחוסנה החברתי והכלכלי של מדינת ישראל.

פתרון הבעיה לא יבוא רק בדרך של חוק או אכיפה בת חלוף. לשם כך דרושה מדיניות הגירה מתוכננת, מסודרת, שתביא בחשבון את כל העובדות והשיקולים ותתווה מדיניות עקבית שבצידה אמצעי אכיפה מתאימים. למען הסר ספק: חלק מהפליטים, אולי אלפים ורבבות, הם מסתננים פורעי חוק, ובאלה יש לטפל ביד חזקה במסגרת הכלים שהחוק מעניק במקרים כאלה. קל וחומר כאשר מדובר בתופעות של אלימות או באיום על שלומם ועל ביטחונם של דיירי השכונות שבהם מתגוררים הפליטים.

אך לצד הטיפול הנחרץ והנמרץ בעבריינים, לרבות גירושם מן הארץ, אסור לאבד את הרגישות לסבלה ולכאבה של קהילת הפליטים הגדולה. לרבים מהם, מקצתם שרידי חרב שברחו בעור שיניהם מסכנת מוות בארץ מוצאם, אין מקום שאליו יוכלו ללכת. לצד השמירה הקפדנית על החוק והסדר, אסור להיגרר לאמירות מבזות כגון כינוי הפליטים "סרטן", אמירות שמזכירות רגעים אפלים בתולדות העם היהודי.

אפשר וראוי לגרש חלק מן הפליטים-המסתננים אל מחוץ לגבולות המדינה. חובה למנוע כניסתם של מסתננים נוספים. אך כל עוד הם שוהים בשטחה, כדין או שלא כדין, יש לנהוג בהם כפי שנוהגים בבני אנוש שנבראו בצלם אלוקים.