מכתב גלוי לתושבי בית אל

רבה של עמונה שחווה את ההרס של תשעת הבתים ביישובו, סבור כי הכמות היא הכח, "הכמות הגדולה היא היוצרת איכות".

הרב יאיר פרנק , י"ז בסיון תשע"ב

דעות לבן ריק
לבן ריק
צילום: Noam Moskowitz/flash90

אחד מהעקרונות אותם אמר ראש הממשלה, במסגרת ה'ספין' שסובב לשרי הליכוד את הראש ומנע מהם להצביע בעד חוק ההסדרה, הוא שבעתיד תשובות המדינה לבג"ץ תהיינה אחרות, ולא יכללו הרס.

אולם, בהודעת היועץ המשפטי לממשלה אין בדל ראיה לכך. כל מה שנכתב שם הוא שבג"ץ האולפנה אינו תקדים, אבל לא נכתב שם שום תשובה משפטית מהותית אחרת שתינתן. יש תשובות משפטיות שיכולות להינתן, גם ללא צורך בחקיקה, שתומכים בהם משפטנים רבים, אבל יועצי האחיתופל בפרקליטות מונעים אותן. ובלשון פשוטה – נכון לעכשיו אין מה שימנע את ההרס בהתיישבות בעתיד, ובעתיד הקרוב מאוד של הישובים גבעת אסף ועמונה תובב"א.

הדבר העיקרי שיציל כרגע את הישובים הוא דרך המאבק בשכונת האולפנה. אם זה יהיה קל ופשוט, הדר
האחריות העיקרית על המהלך הזה היא על תושבי הישוב בית אל עצמם. הנכם ישוב גדול, של כאלף משפחות, שיכול אכן להוביל את הקמת עיר האוהלים, לקרוא לציבור גדול להגיע, וליישם מאבק עיקש
ג המדיני ידע שאפשר להמשיך את ההרס גם בהמשך. אם זה יהיה קשה, קשה מאוד – הדרג המדיני יכריח סוף סוף את הפרקליטות לתת תשובות אחרות, או לחילופין יחוקק את חוק ההסדרה, וימנע באמת לאמיתה את מדיניות ההרס.

צריך להביא כבר מהיום אלפים רבים של אנשים שישוכנו באוהלים סביב בתי האולפנה. לא מדובר במאבק באלימות אקטיבית, וגם אין צורך בה. הכמות הגדולה היא היוצרת איכות. אלפים רבים של אנשים שיקרינו לציבור בכל הארץ את אהבתנו לארץ ישראל, ואת עמידתנו העקרונית על הצדק וההיגיון. אלפים רבים שבאמת לאמיתה לא זזים ממקומם, ונצמדים בכל כוחם ומאודם לאדמת הארץ, ויש צורך לפנותם בכוח אחד אחד, כפשוטו.

מאבק כזה עשוי להציל את בתי האולפנה עצמם (וגם במצב המשפטי כיום, יש פתרונות, כגון - השכנת חיילים בתוך הבתים ותפיסה צבאית של הקרקע, כפתרון זמני המונע לפחות את הריסת המבנים). אבל זאת יש לידע – סביר להניח שלא. אם לצערנו ולבושתנו הדרג המדיני רוצה בכך, וכך הוא מצהיר כיום, וישלח את הצבא והמשטרה להרוס – הבתים יהרסו. אבל כאמור – המאבק הוא לא על האולפנה, אלא על גבעת אסף ועמונה.

את התובנה הזאת צריך לדעת כל איש ואישה, נער ונערה, שישתתפו בעיר האהלים. המאבק הוא לא על מניעת הרס חמשת הבתים, אלא על הצלת הישובים ובתים אחרים בהתיישבות (ובכלל זה בתים בישוב בית אל עצמו). תובנה זאת חשוב שתופנם בכדי שאף אחד לא יחוש כשלון אם הבתים יהרסו. ההצלחה היא הדרך שבה הדבר יעשה.

האחריות העיקרית על המהלך הזה היא על תושבי הישוב בית אל עצמם. הנכם ישוב גדול, של כאלף משפחות, שיכול אכן להוביל את הקמת עיר האוהלים, לקרוא לציבור גדול להגיע, וליישם מאבק עיקש.

קיצורו של דבר – אחינו ורענו בבית אל, גורלנו וגורל ילדנו במידה רבה בידכם.

יאיר פרנק, רב הישוב עמונה.