קטיף עצמי – קטיף כשר. האומנם?

הרב דוד אייגנר , י"א בתמוז תשע"ב

יהדות לבן ריק
לבן ריק
יח"צ

עונת הקיץ כבר בעיצומה ועימה פירות הקיץ. הגשם הרב שירד במהלך החורף האחרון,הביא לכך שפירות הקיץ הם יפים וטובים וגם זולים, ויש ירידת מחירים משמעותית, של עדעשרות אחוזים, לעומת אשתקד.

למרות זאת ישנם כאלה המעדיפים, לפחות מדי פעם, לחוות את הפסטורליות הקיצית,ולצאת לקטיף עצמי של הפירות.

מדובר בעיקר בקטיף של עצי גודגדנים, דובדבנים, פטל, אסנה, אפרסקים, נקטרינות,שזיפים וענבים. בדרך כלל, הקטיף מתבצע באופן חופשי במטע, ניתן לאסוף פירות אל תוך הסלסילותהמיועדות לכך, ולשלם בעבורם בסיום הקטיף.  נוסףלכך ניתן לאכול מן הפירות 'כפי יכולתך' תוך כדי הקטיף.

רבנים ומומחים במכון התורה והארץ מבהירים, כי הקטיף העצמי מעלה עימו כמה שאלותהלכתיות, שעליהן יש לתת את הדעת.

ערלה

האם כל הפירות הם ללא חשש ערלה? רבני המכון מציינים כי חובה לבדוק ולשאולאת בעל המטע מהו גילם של העצים, ולבקש ממנו את אישורי הנטיעה מהרבנות המקומית או מהרבנותהראשית, שאמורים להימצא בידיו.

תרומות ומעשרות

ככל פרי או ירק שגדלו בארץ ישראל, גם פירות אלו מחויבים בהפרשת תרומות ומעשרות.

רבני המכון מבהירים כי אחת הפעולות הגורמות לפירות להתחייב בהפרשת תרומותומעשרות, היא קנייתם, או בלשון חכמים – 'מקח'. כשאדם משלם בכניסה למטע הוא למעשה פועלפעולה של 'מקח', המחייבת את הפירות במעשר. ואם כן, הפירות שיקטוף ויכניסם לתוך ידויתחייבו בהפרשת תרומות ומעשרות.

אז כיצד נוכל גם לקטוף וגם לאכול פירות שאינם טבל?

רבני המכון מציעים שלושה פתרונות. הראשון הוא שבעל המטע לא יגבה תשלום עבורהפירות, אלא בזמן היציאה מהמטע – וכך לא תתבצע קנייה, ומותר יהיה לאכול מהפירות תוךכדי הקטיף באופן ארעי.

הפתרון השני הוא, שבשעת התשלום מראש, יודגש כי התשלום הוא אך ורק עבור הביקור,השימוש במתקנים והשותפות בפירות העץ שייקטפו וייאכלו במהלך סיור במטע. וכך לא תהיהפעולת מקח של הפירות, ולכן הם לא יתחייבו בהפרשת תרומות ומעשרות.

אם בעל המטע אינו מוכן לשני פתרונות אלה, יכול הקונה להפריש תרומות ומעשרותמראש, על אותם פירות שהוא עתיד לאכול.

ניתן לקבל את נוסח ההפרשה ואת ההנחיות המדויקות, במכון התורה והארץ בטלפון:08-6847325, או באתר האינטרנט: www.toraland.org.il

זהירות מתולעים

אם בפירות עסקינן, אז אי אפשר בלי לשים לב לנושא התולעים. מומחי המכון מצייניםכי הפטל, האסנה ותות העץ, נגועים מאוד, ולכן  "טעונים בדיקה יסודית לפני האכילה. עם זאת מבהירים רבני המכון,כי מותר לסחוט את הפירות ולעשות מהם מיץ.