שמיר שומר הארץ

הרב אברהם מלמד , ט"ז בתמוז תשע"ב

דעות לבן ריק
לבן ריק
צילום: אלבום משפחתי

כאחד שגדל כנער בתקופת כהונתו של ראש הממשלה לשעבר יצחק שמיר ז"ל, זכורני איך שהערכתי מאד את האיש ופועלו, את עמידתו האיתנה והזקופה למען ארץ ישראל. 

אביא כאן מאמר שכתבתי עוד בתקופת כהונתו כראש הממשלה בשנת תש"ן, ואף שלחתי אותו אליו, בסופו אביא את תגובתו של שמיר לדברים.

להלן המאמר משבט תש"ן:

רה"מ יצחק שמיר, כשמו כן הוא, עומד כשמיר כצור חלמיש נגד כל ניסיונות של ויתור על קרקעות ארץ ישראל. כל פעילותו כראש הממשלה מתמקדת אך ורק במטרה העיקרית והנשגבה להשאיר את חלקי ארץ ישראל בידינו לבל ימסרו לזרים חלילה. וכלשונו באחד מנאומיו 'עם ישראל חזר ליש"ע ומהם הוא לא יפרד לעולם ועד". אין שום סתירה בין הרצון לשלום לבין הגנתה של ארץ ישראל והשארת שטחי ארץ ישראל בידינו. שלום וארץ ישראל אינם מושגים שסותרים זה את זה, אלא להפך הם שני מושגים המשתלבים יחד יפה ובונים זה את זה. עם ישראל חפץ בשלום אך שלום אין פירושו כניעה או נסיגה, שלום פירושו שלעם ישראל יהיה טוב ולא יאונה לו שום רע, ויהיו לו יחסים טובים עם שכניו.

נכון, יש וויכוח ישן בינינו לבין הערבים של מי הארץ? למי שייכים שטחי יש"ע? על כך נדון במשא ומתן...

שמיר הוא ראש הממשלה הטוב ביותר שהיה למדינת ישראל מאז ראשית תקומתה, מגן עליה בעוז בעיצה, בחכמה ובתבונה, בימיו עלה מספר היהודים הגרים ביהודה ושומרון ועזה, מ-40 אלף ליותר מ80 אלף ואין זה במקרה. תהליך של עיבוי ההתיישבות קיים כל הזמן תחת כהונת ממשלת האחדות הלאומית ששמיר עומד בראשה ורואה בה בתנאים הנוכחים הכרח לאומי שהעם יתאחד לשם מציאת פתרון לבעיות הגדולות העומדות בפניו. שמיר אכן עומד במשימתו הלאומית, ומאז החל את כהונתו כראש ממשלה, לא נעשה שום ויתור על פיסת קרקע מארץ ישראל. כל יש"ע והגולן נשארו בידינו בשלמותם.

ובאמת נראה כי כל כוונת שמיר ב"יוזמת השלום" היא רק להעביר את הזמן בשיחות עם הערבים, שיחות עם הממשל האמריקאי, שיחות עם מצרים, אך מאומה לא זז, ברוך ה'.

כל זמן שהאיש החכם יצחק שמיר נמצא בשלטון בראשות ממשלת ישראל, אפשר להיות בטוחים בחסדי ד'  שארץ ישראל תלך ותתחזק ותתיישב יותר ויותר כולה על כל חלקיה ומרחביה. וכפי שאמר פעם בראיון כי הוא רואה את עצמו בתפקיד ראש הממשלה כ'עבד לארץ ישראל', עבד לאידיאל של שמירת ארץ ישראל והגנתה. וכשנשאל אצל זקני חרות על כך שבעיתונות בחו"ל מכנים אותו 'עקשן' ענה 'על שלמות ארץ ישראל איך אפשר שלא להתעקש?! ופעם
אכן זכה וזוכה רוה"מ מר שמיר להיות רה"מ העומד בתקיפות ובעוז עבור שלמותה של ארץ ישראל ולהמשיך המסורת המפוארת של הציונות ביישוב ארץ ישראל ובהמשך גידולו והתפתחותו וצמיחתו של עם ישראל בארצו לתפארת העמים כולם
בועידת חרות אמר "הגיע הזמן להפסיק להתנצל בהסברים או בתירוצים ארץ ישראל שייכת לעם ישראל למה? ככה!" זהו הרגש הלאומי הטבעי הבריא הדורש אהבת ארץ ישראל ארץ מחמדינו ארץ קדשנו בבת עינינו ללא גבול ובמסירות.

רק בימים האחרונים התפרסם משמו של שמיר שאמר לגבי גלי העליה הגדולה העומדים לבוא מרוסיה כי 'עליה גדולה צריכה ארץ ישראל גדולה'. ועל ביטוי זה אפשר לכתוב מאמר שלם לבאר אמיתתו. כי אמנם ארץ ישראל צריכה להתרחב כדי לקלוט את העולים, ארץ ישראל שייכת לכל עם ישראל כולו, וככל שמגיעים בנים מעם ישראל ושבים אל ארצם ונחלתם, צריכה ארץ ישראל כארץ צבי לגדול ולקלוט את העולים בתוכה, ואכן קשר גדול ועצום ישנו בין עם ישראל לארץ ישראל, וככל שעם ישראל שבא"י מתרבה כן קישורו אל הארץ והאחזותו בה, הולכת ומתגדלת יותר ויותר.

אכן זכה וזוכה רוה"מ מר שמיר להיות רה"מ העומד בתקיפות ובעוז עבור שלמותה של ארץ ישראל ולהמשיך המסורת המפוארת של הציונות ביישוב ארץ ישראל ובהמשך גידולו והתפתחותו וצמיחתו של עם ישראל בארצו לתפארת העמים כולם.

מגן הוא בעוז ובחכמה על ארץ ישראל, ופעלותיו ומעשיו הנפלאים כראש הממשלה למען שמירתה והגנתה של ארץ ישראל הלא הם ידועים, איך שמצליח לסכל כל ניסיון כ'הסכם לונדון', ו'תכנית שולץ', ועוד ועוד, ומשאיר במציאות את עיקר העיקרים העובדה ההיסטורית המוגמרת לעד ולנצח נצחים שעם ישראל שב ליהודה ושומרון, ומהם לא יזוז לעולם ועד. והולך קישורו של עם ישראל אל שטחי ארץ ישראל אלו ומתחזק ומתגדל, נבנים עוד יישובים, ובעיקר מתרבים המתיישבים, והעובדה ההיסטורית המוצקה הזאת נחתמת ממש בימים אלו, הם ימי המאבק על ארץ ישראל, הניצחון האדיר של תנועת ארץ ישראל השלמה עומד וקרב לבוא, והגאולה הולכת וממשיכה להתקדם בדרכה אל הגאולה השלמה.

(אמת כי מאז נכתב מאמר זה, היו כמה 'משברים' ונסיגות במהלך גאולתנו, אך רב האור על הצללים, והגאולה הולכת וסוללת דרכה, ומעשי שמיר לשמירת ארצנו הקדושה, וחיזוק ההתיישבות בה, ירשמו בתולדות חיי האומה, לתפארת ולתהילה, תהא נשמתו צרורה בצרור החיים)

מאמר זה שמובא לעיל זכיתי לשלוח אותו ליצחק שמיר בשנת תשנ"ח, כמה שנים לאחר פרישתו מהכנסת, ושם כתבתי במכתב על הצער שיש לי שחסר כיום ראש ממשלה כמוהו הנאמן לעקרונות ולדרך האידיאולוגית של תנועת הליכוד, ושמיר השיב במכתב מט"ו טבת תשנ"ח: "אין שום דבר מיוחד בעובדה שאני משתדל לשמור על נאמנותי לארץ ישראל.  הפרות האמונים לארץ ישראל ולעקרונות התנועה הלאומית הפכו לצערי לעניין שבשגרה. הבה נקווה שהרוח הרעה תחלוף מן הארץ".

שמיר אכן כשמו היה שומר הארץ, תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.