ועדת קש"ב או כשל?

עצם שאלת חיוב המגזר הערבי בשירות שיוויוני – השאלה הזאת צריכה בירור וחשיבה מעמיקה.

הרב הלל הורוביץ , י"ח בתמוז תשע"ב

דעות חרדים חייל צה"ל כותל
חרדים חייל צה"ל כותל
צילום: ערוץ 7

בשבוע שעבר התפרקה לה בקול רעש גדול ועדת קש"ב ,הועדה האמורה להמליץ על חלופה לחוק טל, בעקבות פסילת החוק הקיים ע"י בג"ץ.

התפרקות הועדה נגרמה כתוצאה מהחלטת הועדה להמליץ שלא לחייב את ערביי ישראל בגיוס שיוויוני ,כפי שהועדה מתכננת להשית על המגזר החרדי.

ולהבנתי, מעבר לשאלה המרכזית שאיתה הועדה מתמודדת היאך לבנות את תהליך שילובם של החרדים בגיוסם לצה"ל ולשירות האזרחי, שהתייחסנו לסוגיה זו  בעבר, ורק אזכיר ב"קצה המזלג", כי ההתייחסות חייבת להיות רק מתוך הבנה
כמובן שגם במגזר הערבי, הבדואי ובודאי הדרוזי ישנם משפחות וחמולות המצטיינות בנאמנות של דורות לעם היהודי –שהוכיחו את נאמנותם בקשר ובברית של דמים
עמוקה לגודל האחריות ללימוד התורה בעם ישראל והמשך רצף העברת התורה מדור לדור "כי הם חיינו ואורך ימינו".

לעומת זאת,עצם שאלת חיוב המגזר הערבי בשירות שיוויוני – השאלה הזאת צריכה בירור וחשיבה מעמיקה, הרי שירות למען המדינה הן הצבאי\ביטחוני והן האזרחי מחייב בראש ובראשונה נאמנות אמיתית למדינה- מדינת הלאום היהודי. האם אנחנו מתבלבלים וחושבים שניתן לדרוש מערביי ארץ ישראל נאמנות למדינת היהודים? הרי בשעת מבחן כבר הוכח מספר פעמים כי אין להם ולנציגיהם הפוליטיים את הנאמנות לעם היהודי ולמולדתו.

כמעשהו של רבי יונתן אייבישיץ שהוכיח כי החתול ה"מחונך" ביותר בשעה שיפגוש את העכבר יחזור לטבעו. וע"כ טעות היא לחייב את הערבים חובות המחייבים נאמנות והכרה במדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי.  טעות לחייב שופטים ונושאי משרות ציבוריות וממלכתיות לשיר את שירת התקווה שמהותה ציפיית חזרת  עם ישראל לארצו ולמולדתו.  

כמובן שגם במגזר הערבי, הבדואי  ובודאי הדרוזי ישנם משפחות וחמולות  המצטיינות בנאמנות של דורות לעם היהודי –שהוכיחו את נאמנותם  בקשר ובברית של דמים, והם בלאו הכי מתגייסים לצבא ומשרתים שירות מלא ומסור. אבל לעומתם רוב המגזר הערבי אינו כן – ועל כן אם על האבסורד שבדבר, כל עוד והם יושבים בינינו, עלינו להתייחס אליהם כאורחים בארצנו, ואי אפשר להטיל עליהם את החובות של העם היהודי.