גאולה תלויה בתורה?

בעת הזאת, שהחברה הישראלית מתמקדת ברצון לכפות חלוקה צודקת ושוויונית של הנטל על לומדי תורה.

הרב אריאל בראלי , כ' בתמוז תשע"ב

הרב קוק דיבר על כך שאנו בזמן שאור הגאולה פועל מבפנים מתוך ליבותיהם של ישראל והוא זה שדחף את התנועה הציונית להקים את מדינת ישראל . הרב צבי יהודה הוסיף שאין גאולה תלויה בתשובה כפי שהגיעה הגמרא למסקנה במסכת סנהדרין (צז). הקדימו הרב יששכר שלמה טייכטאל הי"ד: "כל ספרי גדולינו מלאים, דאפילו אם לא יעשו ישראל תשובה - הם נגאלים" ['אם הבנים שמחה' ב, ז] 

אולם כל זה נכון כלפי מה שלא תלוי בנו, ישנו זמן פקידה שבו הקב"ה גואל את עמו למען שמו.

האם בכך סיימנו? מה מוטל עלינו,  כיצד אנו  מקדמים את הגאולה? כמובן, עלינו לעשות כל שביכולתנו להתקרב אל הקב"ה ולנסות לקרב אחרים לאביהם שבשמיים.

אלא שמטרה זו ניתן להשגה רק על ידי חיי תורה. על פניו החיים המודרנים מקשים מאוד על החפץ בקרבת אלוקים. החל ברדיפה אחר הכסף, והנהנתנות וכלה באווירה מתירנית הסותרת כל דבר שבקדושה. הפתרון היחידי לכך הוא להיות חלק מציבור אשר יש לו מרכז רוחני המחובר לכל מעגלי העשיה. מדובר על לומדי תורה המוותרים על הנאות העולם הזה ובוחרים לכתחילה במסירות נפש על תורה. לומדי התורה יקרינו אמונה ובטחון בה' ויאירו את כל הפינות החשוכות, יבררו כיצד ניתן למצוא את אור ה' בכל תחומי החיים: באומנות ובמוזיקה ובספורט... הכל מתוך הבנה שיש כאן אורגן אחד.
מדובר על לומדי תורה המוותרים על הנאות העולם הזה ובוחרים לכתחילה במסירות נפש על תורה. לומדי התורה יקרינו אמונה ובטחון בה' ויאירו את כל הפינות החשוכות

לכיוון זה עלינו לחתור-  ראשית, לבנות בתוכינו את התובנה עד כמה חשוב שתהיה קבוצה כזו של לומדי תורה. אנו משלמים מחיר יקר על המפגש הישיר שלנו עם ההויה הישראלית, רבים מהבוגרים של מוסדות החינוך שלנו לא מחפשים קרבת ה'. הם מיישרים קו עם החברה הישראלית ורבים "חללים" הפילה. חיי אמונה חייבים לינוק מתוך קשר לתורה גדולה ולגדולי תורה.

ובנקודה זו אנו שותפים לציבור החרדי- העמדת לימוד התורה במרכז חיינו!

נכון שאנו חלוקים עמם בשאלות כבדות משקל- החל בשאלה הבסיסית האם צבא הגנה לישראל הוא חלק מהופעת ה' בדורינו? וכן האם האור האלוקי שוכן בתוך עוצמות החיים שמחוץ לבית מדרש ? ומתוך כך נגזרת השאלה האם לומדי התורה אכן קשורים לאנשי המעשה כפי שתארנו?

אך בעת הזאת, שהחברה הישראלית מתמקדת ברצון לכפות חלוקה צודקת ושוויונית של הנטל על לומדי תורה, עלינו להעמיד על נס את נקודת החיבור עם הציבור בחרדי- מקומו של לימוד תורה.

הציבור הדתי לאומי אשר פרץ דרך המחברת שמיים וארץ וזוכה להערכה בקרב הציבוריות הישראלית יעמוד לימין לומדי התורה. אם נאיר להם פנים בזמן קשה זה נוכיח שרב המחבר על פני המפריד. נסביר בקול גדול  מה היא חשיבותה של תורה למדינת ישראל ומתוך כך יגיע סוף סוף החיבור אמיתי לאנשי תורה שבכל אתר ואתר. המשנה הרוחנית של הציונות הדתית תהפך למצרך מבוקש, ושיעור המתגייסים לצבא יגדל, ובא לציון גואל.