המשחק הכפול של ש"ס (המשך)

הרב חיים אמסלם , כ"ח בתמוז תשע"ב

דעות ה' ילחם לנו. הרב עובדיה יוסף
ה' ילחם לנו. הרב עובדיה יוסף
צילום: ליאור יאדו

למקרא חלק מתגובותיהם ואמירותיהם של אנשים שונים מעת לעת כשאני מפרסם את דעותי, ברצוני להבהיר את עמדתי כלפי גאון ישראל הרב עובדיה יוסף שליט"א.

אין הרהור ופקפוק על גדולתו ובקיאותו בתורה של הרב עובדיה יוסף תורתו מכרזת עליו! לכולנו ברורה תרומתו לעולם התורה בספריו, בפסקיו ובתורתו, ממימיו כולנו שתינו ושותים כדרכה של תורה.

אולם לענין פסיקת הלכה, אכן ישנן פסיקות מסורות ומנהגים, השייכים לכללות הספרדים מדורי דורות, ובמיוחד ליהדות צפון אפריקה, שאינן עולות בקנה אחד עם פסיקותיו של הרב עובדיה יוסף, והן בבחינת מחלוקת לשם שמים, שזה דבר לגיטימי, וכך נהג הגאון הרב משאש זצ"ל רבה של ירושלים ורבים אחרים שלא להסכים לשום שינוי בפסיקה ובמנהגי יהדות צפון אפריקה.
הנני משמש בלית ברירה כפנס המאיר למוקירי תורתו של הרב עובדיה יוסף ונותן יכולת להבחין בין הרב, גדלותו ותורתו, לבין העסקנות הפוליטית הסקטוריאלית של בעלי האינטרסים שסביבו.

הם הוקירו מאוד את הרב עובדיה יוסף אבל חלקו עליו. לאורך כל הדורות היו מחלוקות בישראל, ומותר לחלוק, ויש ענין שלא לשנות מנהגי דורות, משום "ואל תטוש תורת אמך". וזו בעצמה הלכה. המחלוקת היא כשלעצמה תרומה לבירור האמת.

היהדות מעולם לא הסכימה שתהיה רק דעה אחת בלעדית שאין בלתה, מחלוקות הלל ושמאי היו לשם שמים, אין ביהדות להבדיל "אפיפיור" או דיקטטור, שאין בלתו אחר.

ולכן בכל דבריי אינני יוצא חלילה נגד הרב או חולק עליו אני ממשיך את דרך אבותינו ורבותינו מתמיד, וטוען כנגד המשנים את מנהגינו.

אבל יש לי מחלוקת קשה כנגד החצר הפוליטית הסובבת את הרב מכשילה אותו ומובילה אותו ובאמצעותו ספרדים רבים לדרך שאינה דרכנו.

עסקני ש"ס שכולם מקבלים תואר "רבנים" אף שמעולם לא נבחנו על דבר וכל חכמתם רק בתככיהם, ובהפיכת הציבור הספרדי ויהדות ספרד לאחות חורגת של המפלגות החרדיות האשכנזיות, בהשקפות ובתפיסות מנוגדות לתפיסותיהם של גדולי ישראל הספרדים מאז ומעולם.

הנני משמש בלית ברירה כפנס המאיר למוקירי תורתו של הרב עובדיה יוסף ונותן יכולת להבחין בין הרב, גדלותו ותורתו, למה שהפוליטיקה עשתה לו, ולהסיר את הבלבול והסתירה לכאורה בין מרן הרב עובדיה יוסף ותורתו, לבין העסקנות הפוליטית הסקטוריאלית של בעלי האינטרסים שסביבו.

הויכוח הוא מהי דרכה העתידית של יהדות ספרד, האם יהדות מתבדלת וקיצונית, אנטי-ציונית, או דרך "שביל הזהב" של הרמב"ם וגדולי ישראל המשלבת תורה ופרנסה, דוגלת במתינות הלכתית ומקרבת לבבות, ודברי חכמים בנחת נשמעים.