שר וגדול נפל בישראל

הרב מרדכי צבי , א' באב תשע"ב

הרב מרדכי צבי
הרב מרדכי צבי
ערוץ 7

והבאתי השמש בצהרים/זאת היתה גזירה משמים

במיתת הצדיקים לקינו בכפליים /אבלות דרכי ציון וירושלים

עיני מי לא דמעו אחרי המיטה/אוי לה לספינה שאבד קברניטה

איה סופר איה מונה את המגדלים/אשרי ההורים שכמוהו מגדלים

מופת ופאר הדור עוזו והדרו/גאון וצדיק מיוחד יחיד בדורו

משכים ומעריב לבית המדרש/ואזנו כרויה לכל מי שאותו דרש

קרוביו ומקורביו עליו העידו/שימים ידברו ותקופות יגידו

על הדברים הנאצלים והנסתרים/ועל פעליו הרבים והנאדרים

נצחו האראלים את המצוקים/והרב נמצא במקום השמור לצדיקים

היד רועדת והלב רוטט ללא הרף/ומבקשים מה' שיאמר למלאך הרף!

עשרה קבין של חכמה ירדו לעולם/והרב נלקח בשנתו הק"ב מן העולם

משנתו קב ונקי ואציל שבאצילים/ופסקיו היו לשם דבר בקרב התלמידים

לא התהלך בגדולות היה עניו בהליכות/דיבוריו ומעשיו היו מדודים

את כברת הדרך שעבר במשך הדורות/ האירו ועוד יאירו פניו ההדורות

בכל מקום אשר לשם נקרה/הפתיע את שומעיו בפסק בגמרא משנה ומקרא

אדם עשוי ללא חת במלחמתה של תורה/את דבריו נשא ללא משוא פנים ומורא

את נשמתו החזיר ליוצרה/מלאה במעשים טובים ובלימוד התורה

מי יתן לנו תמורתו/מי ילמדנו כתורתו/מי יראנו את דרך שקידתו

וממרומים יתפלל על צאן מרעיתו / ונזכה לדבר מה טוב בעתו

שר וגדול נפל בישראל /וזכותו תעמוד לנו ועלינו יתפלל

זכותו תעמוד לכל עם ישראל/ויעמוד לגורלו בביאת הגואל

הרב אשר מעוון רבים השיב / הרב הנעלה רבי יוסף שלום אלישיב.