הנראטיב החרדי של הרב אלישיב - מופרך

הרב ד"ר הדר ליפשיץ מסביר מדוע הדמות של הרב אלישיב, אותה מנסה הציבור החרדי להראות, אינה אמיתית.

ד"ר הדר ליפשיץ , ד' באב תשע"ב

יהדות תפילות לרפואתו. הרב אלישיב
תפילות לרפואתו. הרב אלישיב
יח"צ

קיבלתי את הבשורה על פטירתו של הרב אלישיב זצ"ל בנסיעה ברכבי.

תחנות הרדיו הקבועות התעלמו, יחסית, מהידיעה. תחנות הרדיו החרדיות הפסיקו את שידוריהן והתייחסו אך ורק לדמותו של הרב. הקשבתי, ופתאום 'נפל לי אסימון'. אתוס מופרך נולד.

ההספדים מתארים את הרב אלישיב כ'זקן ויושב בישיבה'. אדם ללא משרה, ללא כל תואר השקוע ראשו ורובו בלימוד. ומתוך כך מאיר את העולם בתורתו.

הספדים אלו מתאימים למודל המטופח ברחוב החרדי. 'שב תלמד'. כל עוד אתה יכול. התכלית היא הלימוד לעצ
האברך הנצחי. זהו המודל המוצג כאידיאל והרב אלישיב הוא הדוגמה לכך. אבל זה לא נכון!!!
מו. 'רק תורה' בלא כל דברים זרים המעורבבים בכך (ופרנסה – חובת האשה לפרנס את בעלה).

האברך הנצחי. זהו המודל המוצג כאידיאל והרב אלישיב הוא הדוגמה לכך.

אבל זה לא נכון!!!

הרבנית אלישיב עשתה הרבה דברים למען בעלה, אך היא לא פרנסה אותו! היא לא עבדה! הוא עבד – כמגיד שיעור, כרב בית-כנסת 'תפארת בחורים'. ולאחר מכן כרב עיר, כדיין, ולמעלה מעשרים שנה כדיין בבית הדין הרבני הגדול. זהו 'האדם ללא משרה'. רק המשרה הפעוטה של דיין בבית הדין הגדול (של מדינת ישראל)...

אמנם בגיל 64 הוא יצא לפנסיה. פנסיה מוקדמת. אך הוא שימש בתפקידי רבנות ודיינות. היה חלק אינטגראלי מ'שוק העבודה'. הרב אלישיב לא היה אברך. אשתו לא עבדה לפרנסתו, הוא פרנס אותה!

כשפרש לגמלאות, כשהפנסיה של מדינת ישראל (אותה רכש כדין! בעבודה מסורה כדיין). לדייניה ושופטיה נכנסה מדי חודש בחודשו לחשבון הבנק שלו, יכל היה להתמסר לאהבתו הגדולה – לימוד תורה.

סוף דבר: הנראטיב החרדי של הרב אלישיב, האברך הנצחי, הוא מופרך. ועוד לא כתבתי על יחסו, המכבד מאוד, לרבנות הממלכתית. המרחק בין האתוס המטופח בהספדים החרדיים על הרב אלישיב לדמותו, דומה למרחק בין החיים המטופחים בחינוך החרדי לדרכה הקלאסית של תורה שיש עמה מלאכה, תורת חיים.