ש"ס הכריזה מלחמה?

צבי זלצר , י"א באב תשע"ב

דעות צבי זלצר
צבי זלצר
ערוץ 7

בשקט בלי לעורר סערה תקשורתית מיוחדת טירפדה תנועת ש"ס את חוק הישיבות הציוניות, החוק שנועד להחליף את חוק טל.

כידוע עם ביטול חוק טל, שיועד להעניק פטורים לתלמידי ישיבות מהציבור החרדי, בוטל גם הבסיס החוקי של ישיבות ההסדר והישיבות הציוניות הגבוהות, שתלמידיהם משרתים בצה"ל.

משום מה הוכללו הישיבות הללו תחת המטריה של חוק טל, למרות שמדובר על ישיבות שתלמידיהן משרתים בצה"ל, והחוק נועד  להעניק  להם דחיה או הסדרה של פרקי  שרות ולא פטור משרות (כמו בישיבות החרדיות).

מיד עם ביטול חוק טל יזמו ח"כ הכנסת אורלב ואורבך מהבית היהודי בשיתוף פעולה עם חבר הכנסת יריב לוין מהליכוד הצעת חוק שתסדיר את מעמדם החוקי של הישיבות הציוניות ההסדר והגבוהות.

ליוזמה היו שותפים איגוד הישיבות הגבוהות הרב אליעזר שנוולד מישיבת ההסדר במודיעין, איגוד ישיבות ההסדר, ורבני ישיבת הקיבוץ הדתי. הצעת החוק הועלתה בועדת שרים לחקיקה ע"י השר הרב דני הרשקוביץ כבר בחודש מרץ אולם ביוזמת החכי"ם החרדים, היא הוקפאה לחודשיים.בחודש מאי, בתרועה רמה הוקמה ע"י הממשלה ועדת פלסנר.במקביל לפעילות של ועדת פלסנר פעלה תת ועדה שעסקה בהסדרה מחודשת של החוק לישיבות הציוניות, גם בדיונים שלה הגיעו הצדדים להמלצות דומות להצעת החוק.

לאחר דחיות חוזרות  ונשנות ב15 ביולי, לאחר דחיה של ארבעה חודשים! עלתה הצעת החוק לדיון בועדת השרים, והיא עברה ברוב קולות אולם מי התנגד אליה בכל תוקף? שרי ש"ס! שרי ש"ס שנשאלו כי בתום הדיון מדוע הם מונעים מהחוק לעבור, הם העלו טענות שונות ומשונות. משהו בסגנון: "גם לי גם לך לא יהיה!" אם לא יהיה חוק לשביעות רצוננו עם פטורים לחרדים לא יהיה חוק לישיבות  הציוניות.

אולם אנשי ש"ס יהיו אלה שיקבלו עליהם את דין הממשלה, ולאפשר את הסדרת החוק לבני ישיבות ההסדר.בכירים בבית היהודי, אמרו לנו, ששרי ש"ס מחזיקים את בני ישיבות ההסדר כבני ערובה.לאחר החלטת הממשלה, היה החוק אמור להכנס לתהליך חקיקה מואץ כיון שתוך שבועיים, פג התוקף של חוק טל באחד לאוגוסט.

אנשי ש"ס רקחו מהלך פוליטי מבריק, הם הגישו ערעור לממשלה שעיכב את העברת החוק לחקיקת הכנסת ולאחר כמה ימים משהופעל לחץ גדול עליהם ועל הרב עובדיה יוסף, הם כביכול הסירו את ההתנגדות לא לפני שוידאו שאין מספיק זמן עד הפגרה של הכנסת כדי למנוע את תהליך החקיקה, וכדי לגרום לכך שלתלמידי ישיבות ההסדר לא יהיה חוק באחד לאוגוסט.

מלכתחילה החוק לישיבות  החרדיות והישיבות הציוניות הוא חוק אחר, מסביר לנו הרב שנוולד מהשותפים ליוזמת החוק החדש. "התורה היא אותה תורה" אולם היעד של חוק טל המקורי לציבור החרדי הוא להביא ל"פטור" משרות, והיעד של החוק לישיבות הציוניות הוא להביא ל"שרות משמעותי בצה"ל" מתוך ראיית השרות בצה"ל כמצווה מהתורה של "עזרת ישראל מיד צר".

חוק טל לחרדים מגדיר את תנאי הפטור מהשרות, וזה שונה לחלוטין מהחוק לישיבות  הציוניות שנועד להגדיר את הזכאות לדחית שרות או למסלולי הסדר המשלבים שרות צבאי משמעותי עם לימוד תורה. זאת היתה טעות מלכתחילה לכרוך אותם ביחד, וכך גם סברו שופטי בג"ץ.

אנחנו בעד שיחוקקו חוק לציבור החרדי, ובהסכמה. אולם לא יעלה על הדעת שהציבור החרדי יחזיק את תלמידי ישיבות ההסדר והישיבות הציוניות כבני ערובה, כדי לקדם את ההסדרה של הישיבות החרדיות". לשם דוגמה אומר הרב שנוולד: "מה הולך לקרות באחד לאוגוסט? ללא חוק שמאפשר דחיית שרות? האם משהו מעלה על דעתו שתלמידי הישיבה החרדיים שלא הוסדר מעמדם יגוייסו, בכפיה? אבל בני הציונות הדתית שרוצים ללמוד תורה ולא יוסדר מעמדם, יתכן שתמנע מהם האפשרות ללמוד תורה, ולא יאושר להם דחיית גיוס!" האם יעלה על הדעת שחברי כנסת חרדים שנאבקים על הזכות ללמוד תורה, מובילים מהלך שיגרום לפגיעה באפשרות של בני הציונות הדתית ללמוד תורה?בימים אלה מתארגנים בני  ישיבות ההסדר והישיבות הגבוהות הציוניות למאבק ציבורי במגמה הזו, בדומה למאבק שניהלו רבני צוהר בשעתו, נגד המגמה השתלטנית של אנשי ש"ס.

ודחיקת הרגלים של הציבור הדתי. בשלב ראשון מתארגנת החתמת עצומה לאלפי תלמידי ישיבות  מהציבור הציוני לראש הממשלה, להתערב, כדי להעביר את חוק הישיבות הציוניות לחקיקה מואצת תוך כדי הפגרה. ואם זה לא יועיל, יש  עוד צעדים שהם מתכוונים להוביל.