כתבוני לדורות

הרב מרדכי צבי , כ"ג באלול תשע"ב

הרב מרדכי צבי
הרב מרדכי צבי
ערוץ 7

כמעט שנה בין כסה לעשור נלקח מאתנו הרב חנן / ותודה לה' שאותו לנו חנן

חסרונו מורגש אצל כל לב יהודי חם / וזוכרים כולנו איך שעל ארצנו הוא נלחם

רעיונותיו הסוערים שמצאו ביטוי במציאות / עבודתו ולימודו במרץ וללא לאות

מדרשה לדרשה ומשיעור לשיעור / הוא היה המורה, המסביר ובעל הביאור

כח הדבור והמעש שהיה לרב פורת / נמצא רק אצל אנשים העשוים ללא חת

אלו הם המעטים ויחידי הסגולה /ראיתי מועטים שהנם בני עליה

מי יעלה בהר ה' נקי כפים ובר לבב / ומשנתו סדורה והגיגיו ללא רבב

מסכת חייו המדהימה/ קפלה בתוכה מעשים ואמונה תמימה

לוחם, לומד, מורה ומדריך/ ומילה טובה ומעודדת לכל מי שצריך

מראשי ההתישבות בארץ ישראל / והתפלל כל ימיו לגאולת ישראל

הוא לימד אותנו כמה חשובה כל דקה / לימודו כקטורת הכיפורים דקה מן הדקה

קושר היה הוא כתרים לבורא עולם / ומודה בכל יום למי שאמר והיה העולם

ספר התורה שנכתב לזכרו הכנס ברוב עם ושירה / כשירת חייו "כתבו לכם את השירה"

ספר התורה אשר מפיו לא מש כל ימי חייו / משאת נפשו של האיש הדגול הענק והעניו

יאה לו לרב חנן /להאדיר את שמו באשר ה' אותו חנן

נשמתו הגנוזה תחת כנפי השכינה / תשוב לראות בשובנו לציון ברינה

יקום לגורלו לקץ הימים /ונתפלל שלא ירבו הימים

ובחסדי יושב השמים / נראה כולנו בבנין ציון וירושלים.