בורות וגם רשעות

בעז שפירא , ז' בתשרי תשע"ג

דעות גברי בנאי
גברי בנאי
צילום: עצמי

בכותרת ידיעה שפורסמה בערוץ 7 והתייחסה להתבטאויות נלוזות ופוגעות של אחד מחברי הגשש החיוור ביחס למתנחלים הופיעה השאלה: "בורות או רשעות" ?

התשובה הפשוטה והנכונה היא –בורות וגם רשעות. ככל שמדובר בהשתלחות ביהודים בכלל ובמתנחלים בפרט מצאנו שאין כל סתירה בין השניים וכי הם דרים היטב בכפיפה אחת.

הבועה התל אביבית של מדינת כל אזרחיה מייצרת זן מיוחד של רשעים ובורים כאחד. אלה, לא רק שאינם יודעים אל נכון את העובדות וחיים בסילוף ובשקר, אלא שעל חטאם זה הם מוסיפים את פשע שנאת החינם שבגינו חרב הבית בעבר, לא עוד !!

בורות זו איננה צומחת בחלל ריק והיא מטופחת בשקדנות בגינת הרעלנים של התקשורת העוינת. אותה תקשורת המאדירה הומוסקסואלים, המרחמת על מסתננים מאפריקה, השומרת בקנאות על כבוד מסגדים וערבים, היא זו הזורעת את זרעי הפורענות של שנאת החינם.

בהתמדה ראויה לציון הפך מטבע הלשון "תג מחיר" למושג מזוהה עם טרור הגרוע מזה של אל קאעידה והחמס גם יחד. לא יעזור שעד היום לא הורשע יהודי בכגון דא, לא יגרע מהחומרה גם העדר פגיעות בגוף (טרור צמחוני משהו, הלא כן ?..) ולא יועילו טענות הנשמעות יותר ויותר מבוססות על כך ש"תג מחיר" איננו אלא עלילה מבית היוצר של יצרני השמפניה הידועים לשמצה.  ה"טרור היהודי" המסכן את העולם הינו כידוע....כתובות גרפיטי בגדלים ובצבעים שונים ו...כן, גם שטיח שרוף וקיר חרוך....

אך הבורים והרשעים בשלהם....

בגלל המתנחלים אין שלום. אלה אדוני הארץ ויהירותם איננה ניתנת לריסון ואינה יודעת גבול. הגדיל לעשות הריקא לפיד (בנו של בעל התעמולה האנטישמית אותו מינתה החונטה לימים להיות ליו"ר יד ושם...) בקבעו שה"התנתקות" נועדה ללמד את המתנחלים שיעור בצניעות ובדמוקרטיה.....  

הבורים והרשעים מכים מעל ומתחת לחגורה בכל הזדמנות. אין כל ספק שהם זוכים על כך בנקודות אצל חבריהם מהבועה ,כאשר  אלה מפנים מעת לעת פנאי מהתעסקותם במצעדי הגאווה ובטיפוח ההתייוונות בעיר ללא הפסקה לשם פליטת תובנות פוליטיות אוניברסאליות, ליברליות ו...נאורות( כמעט שכחתי את הנאורות, מחילה...).

בין הבורים והרשעים נמצא רבים מעולם הבמה והתיאטרון. לא מקרה הוא שחברו החיוור של גברי הנ"ל, הביע בעבר עמדות קיצוניות נגד המתנחלים. ידועה תמיכתם הנלהבת של רבים מהעולם המלאכותי הזה באתוס הערבי עד כי חלקם חצו את הקווים ובאופן גלוי מגלים הערצה לאויבי עמנו מבקשי נפשנו. כך למשל, גדולה בסקטור לא מכובד זה התמיכה באמן הערבי (בתחפושת של שחקן ) מחמד בכרי שלא רק שקרובי משפחתו בהם הוא תומך  הורשעו במעשי טרור אלא שבמימון שוחרי השלום מרמאללה יצר את סרט העלילה הבזוי ג'נין ג'נין , שלימים זכה לגיבוי מה מבית המשפח הישראלי.

הבורים והרשעים בשלהם

לעובדות אין כל תפקיד במציאות המדומה בה חיים הבורים והרשעים. לא יועילו הוכחות על נזקי אסון אוסלו, לא יעזרו מספרי הקטיושות שהתפוצצו בישראל לאחר ה"התנתקות", לא יעזור שום דבר.

טענתי בעבר ואין לי כל ספק שהדברים נכונים גם היום שהנושא האמיתי איננו המתנחלים או ההתיישבות ביש"ע. מדובר במלחמת תרבות נגד יהודים ויהדות, מלחמת חורמה יש לומר.

רוצים ראיה לכך? בבקשה. לאחר החורבן הייתה התעקשות שהמגורשים יתפנו לאתרים אליהם הפנתה אותם המדינה. ההתעקשות נבעה מהרצון לפזר את הקהילות הנפלאות והמגובשות שחיות בקדושה , כזו המאיימת על שלטון החונטה ועל סדר היום של קידום מדינת כל אזרחיה.

בית המשפט לא התיר בעבר לגרש מחבלים מטעמים שרובם נוגעים לזכויות אדם אולם טענות כגון דאו לא עמדו ליהודים שנלחמו על נפשם ובית המשפט דחה אותן כלאחר יד. בית המשפט חס על כבוד השכן הערבי אך מפקיר חיי החייל היהודי בעניין המפורסם של נוהל שכן. ילד סודני המוחזר ליבשת אפריקה הופך כאן לשיחת היום בקרב הרחמנים הצבועים מתל אביב בה בשעה שמאות ואלפי ילדים יהודים שגורשו מבתיהם לא זכו לכל התייחסות.

קשה לקבוע מסמרות בעניין הכמותי, האם במשוואה יש יותר שנאה או יותר בורות. אסתפק בהערכה שסכום שני המרכיבים עולה על מאה אחוז. טוב, הרי המטרה מקדשת את האמצעים, הלא כן ?