סוכות: שמחה של מצווה

ח"כ מוטי יוגב , י' בתשרי תשע"ג

יהדות סוכות בכותל המערבי
סוכות בכותל המערבי
צילום: הלל מאיר/TPS

כל חגי ישראל שמחים ואנו שמחים בהם. על חג הסוכות נצטוינו במיוחד: "ושמחת בחגך... והיית אך שמח.". שמחה באה לאדם כאשר הוא שלם עם עצמו, שלם עם משפחתו וחבריו, שלם עם בוראו. שלמות מביאה שמחה שמביאה לשלמות.

חג הסוכות מרובה במצוות.כל מצווה ומה שהיא מעצימה בנו ומשמחת אותנו.

החביבה וה"קלה" שבמצוות החג "בסוכות תשבו שבעת ימים". רבים מעם ישראל הגם שאינם מדקדקים במצוות, בונים סוכה ומביעים בכך את חיבובם ושייכותם לקדושה. אני מודה שמכל חיובי הסוכה, הכי חביבים עלי, הלימוד בסוכה ובעיקר השינה בה. שינה של מצווה, בלא כל מאמץ או הכרה, פשוט עטוף בשמיכה ובשמחה של מצווה.

מצוות העלייה לרגל, שמחת בית השואבה ומצוות ההקהל בחג הסוכות שלאחר שנת השמיטה, מוציאות אותנו מקירות בתינו ומפרטיותנו, מפגישות ומקשרות אותנו בחג הסוכות, עם המוני בית ישראל ועם אבינו שבשמיים, השוכן במקהלות רבבות עמך בית ישראל.
מצוות העלייה לרגל, שמחת בית השואבה ומצוות ההקהל בחג הסוכות שלאחר שנת השמיטה, מוציאות אותנו מקירות בתינו ומפרטיותנו, מפגישות ומקשרות אותנו בחג הסוכות, עם המוני בית ישראל ועם אבינו שבשמיים, השוכן במקהלות רבבות עמך בית ישראל.

מצוות לקיחת ארבעת המינים, מעוררת בנו שמחה, עוד משלב הדאגה לרכישתם, איגודם ונטילתם באגודה אחת. מאמר המדרש בויקרא רבה, ממשיל את ארבעת המינים לארבע סוגי אנשים בישראל ומידת שייכותם לתורה ולמעשים טובים. "אמר הקב"ה:יקשרו כולם אגודה אחת והם מכפרים אלו על אלו, ואם עשיתם כך אותה שעה אני מתעלה...". מצווה זו מביעה את ערך אחדות האומה והערבות ההדדית כתנאי לקיומה, כמסר ותנאי לגאולתנו השלמה.

הושענא רבה, לילה ויום מיוחדים, החותמים את חג הסוכות ב"סוד הושענא רבה". לילה בו נעורים ולומדים ונקשרה בו גמר החתימה של האדם מישראל. תפילת הבוקר בניגוני הימים הנוראים עם שבע הקפות ההושענא את הבימה ובסיום, מצוות ערבה שהיו מלקטין ממוצא שלמטה מירושלים, מעלין וזוקפין אותה בצידי המזבח שבהר הבית ואחר כך גם חובטין אותה בקרקע.

מצוות ליקוט הערבה, זקיפתה וחבטתה, דוחה שבת. מה ענינה הכל כך מיוחד של מצוות הערבה? בערבה מסרים גדולים מאד של ענווה וצימאון גדול למים ולא-ל חי. כשאנו באים ברגעי החיתום של דיננו, אנו באים כערבות-כדלים וכרשים, כביכול אף נחבטים ומתפללים לזקיפתנו, לזקיפת קרנם של ישראל למעלה,גבוה, על גבי המזבח שבהר בית ה'.

מצוות הדוחות שבת הן מצוות הקשורות לפיקוח נפש של היחיד או מצוות הקשורות לכלל ישראל כגון: מצוות קידוש החודש, ברית מילה והיציאה למלחמה. מהיותה של מצוות ערבה דוחה שבת, למדנו את ערכה הגדול והבעתה את ערך סגולת ישראל הטמונה בכל יהודי שבלעדיה אי אפשר לקיים בשלמות את מצוות ארבעת המינים.

רבות ממצות חג הסוכות, קשורות ליסודות שלמות אחדות וסגולת ישראל ולחיבורנו לעצמנו, לעמנו ולבוראנו. הן שמחזקות את הציווים "ושמחת בחגך", "והיית אך שמח", שנאמרו דווקא בחג הסוכות.

שנזכה בע"ה, להיות שותפים ולראות בבנין שלם של עמנו, וזקיפת הערבות על גבי המזבח, זקיפת קומתנו קוממיות בארצנו, באור תורתנו ובבניין בית מקדשנו.