קשה עלי פרידתכם

הרב מרדכי צבי , כ"ה בתשרי תשע"ג

הרב מרדכי צבי
הרב מרדכי צבי
ערוץ 7

אמר רבי אלעזר: הני שבעים פרים כנגד מי - כנגד שבעים אומות. פר יחידי למה - כנגד אומה יחידה. משל למלך בשר ודם שאמר לעבדיו: עשו לי סעודה גדולה. ליום אחרון אמר לאוהבו: עשה לי סעודה קטנה, כדי שאהנה ממך".

ארבעת המינים שאת רבדי העם מסמלים / הלולב את זה עם הלימוד וללא במעשים/ ההדס את זה עם המעשים ללא הלימוד / הערבה את זה ללא מעשה וללא לימוד / והאתרוג את אנשי המעשה והלימוד.

בכל הימים הנוראים בתפילות בתחינות ובבקשות / הנאמרות בבתי כנסיות ונדרשות בבתי מדרשות/ בכל שנה תפילתנו האחת / שנעשה כולנו אגודה אחת/ ויתחברו כל עם בית ישראל מכל הזרמים והכיתות/ ואכן ממחישים אנו את התפילות / כשאוגדים את ארבעת המינים עם הקשרים והטבעות / והיחודים והכוונות לפי המנהגים והמסורות.

בזמן שהיו קיימים בתי מקדשינו בשנים קדמוניות/ את פרי החג הקריבו עבור  שבעים האומות/ בנוסף לתמידים ושאר הקרבנות/ ובסוף החג בסעודה נפרדת/ חוגגים את שמחת התורה ושמיני חג עצרת/ פר אחד בן בקר היה קרב על המזבח/ כדרך ידידים בסעודת אירוח/עם מסיבה קטנה עם מעט קינוח/ כמו שאמר למלאך המבשר אבי שמשון ושמו מנוח/ נעצרה נא אותך ונעשה לפניך גדי עזים/להראות את הכרת הטובה  על שבשרתנו דברים עליזים/ אשר להם הסיבה קורת רוח והרבה נחת/ למסיבה הזאת קרא ה' שמיני עצרת / מלשון עצרו נא לפני מלכת.

לפי הפשט ולכאורה נראה / כי הקב"ה מיצר על פרידתנו מבית המקדש בתקופת "ושמחתם לפני ה'" / אך ידענו גם שבכל מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך/ ברכת ה' נמצאת בכל מקום ובכל זמן/ שהרי הוא יתברך נמצא מעבר למקום ומעבר לזמן / ואמנם "דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב" מורה  על חודש אלול והימים הנוראים/ וה' את קולנו שומע גם בהיותנו במערה או ממעמקים/ גם את תפילת העני כי יעטוף/ גם בימי חול שבת או יום טוב.

ואולי נאמר עוד פן בצורת החשיבה/ ביסוד הכלל הגדול והחשוב שאמר בזמנו רבי עקיבא/ שהרי אחרי החגים חוזרים ימי השגרה/ כל אדם לפעלו , לעבודתו וללימוד התורה/ כל אחד לפי לוח הזמנים שלאחר ימי דפגרא / והקב"ה מנענע בראשו ואומר קשה עלי פרידתכם/ הנה כבר חמישים הימים שבהם הייתם מאוחדים באגודה אחת/ רויתי מכם הרבה שמחה ונחת/ והנה חסר הסממן של האחדות/ וכל אחד  נפרד לדרכו/ אומר הקב"ה "קשה עלי פרידתכם" . רבדי העם שהיו מאוחדים ומאוגדים לפני ה' חוזרים לבתיהם ולמלאכתם. "עצרו לפני" אומר שוכן מענה/ אצרו ועצרו את ההרגשה הזאת של האחדות כשהייתם "לפני ה" שתלווה אתכם למשך השנה. ועכשיו ב"ענייני דיומא" בעת הבחירות ראוי לזכור את מסר האחדות והעמידה המאוחדת של אומתנו המיוחדת. שנה טובה ומבורכת שתהיה לנו/ ושיבנה המקדש השלישי במהרה בימינו.