פרשת נח – תורת הפרשיות

ייחודה של ארץ ישראל 9 דורות לפני אברהם אבינו

הרב דניאל פואה , ב' בחשון תשע"ג

יהדות מעמד סליחות בכותל המערבי
מעמד סליחות בכותל המערבי
ערוץ 7
תורת הפרשיות - רקע

כידוע, כל פרשה בתורה בין פתוחה בין סתומה היא עניין בפני עצמו.

פרשה פתוחה - פותחת עניין חדש

ופרשה סתומה - היא אמנם עניין בפני עצמו, אך הקשר לפרשה הקודמת הדוק.

כך מסביר המהרש"ל באופן ברור בשו"ת ים של שלמה סימן לז


הפרשיות

הפרשה ואלה תולדת בני-נח היא רצף של 3 פרשיות שמהוות עניין אחד.

הסבר:

אחרי הפרשה הפתוחה ואלה תולדת בני נח מופיעה פרשה סתומה וכנען ילד ואחריה עוד פרשה סתומה ולשם ילד (הפרשה הבאה ויהי כל הארץ היא פרשה פתוחה וממילא פותחת עניין חדש).

תמיהה

בפרשת ואלה תולדת בני-נח כתוב:

"ואלה תולדת בני נח שם חם ויפת ויולדו להם בנים אחר המבול"

היינו מצפים שכך תהיה החלוקה:

פרשה ראשונה בני יפת, פרשה שניה בני חם ופרשה שלישית בני שם

אך מה שמופיע בתורה תמוה במבט ראשון ועוד יותר במבט שני.

תמוה במבט ראשון – בני יפת בנו של נח מופיעים בפרשה הראשונה, בני שם בנו של נח מופיעים בפרשה השלישית ובמקום בני חם שהוא הבן השלישי של נח שהיינו מצפים שיופיע בפרשה השניה

מופיע שם בנו של חם כנען שהוא הנכד של נח, כאשר בניו של חם מופיעים בפרשה הראשונה אחרי בני יפת.

תמוה במבט שני – שצאצאיו של חם מפורטים בפרשה הראשונה:

"ובני כוש... וכוש ילד את נמרד...ומצרים ילד את...." וצאצאי פוט לא מוזכרים

ודווקא כנען הארור (כפי שכתוב בפרשה הפתוחה ויהיו בני-נח - "ויאמר ארור כנען") הוא זה שמקבל פרשה בפני עצמה כמעמד של בן.


תשובה

בפרשת וכנען ילד לאחר סיום מניית הצאצאים של משפחות הכנעני מופיע הפסוק:

"ויהי גבול הכנעני מצידן באכה גררה עד עזה באכה סדמה ועמרה ואדמה וצבים עד לשע"

פסוק זה נותן את גבולות ארץ ישראל באופן חד וברור וחוץ מגבולות אלו אין גבולות נוספים המוזכרים בפרשיות אלו.

מכאן לומדים על החשיבות האדירה של ארץ ישראל הראויה לפרשה בפני עצמה למרות שכנען הארור הוא זה שגר שם בעת הזאת.

סיכום

ברור לגמרי שיש פה חריגה מאוד גדולה שכנען קיבל פרשה בפני עצמה – שהוא נכד ולא בן, ועוד יותר בכך שזה כנען הארור.


חשיבות ארץ ישראל כבר 9 דורות לפני אברהם אבינו זו עדות גדולה לחשיבות ולנצחיות מאות דורות אחרי שאברהם אבינו קיבל מה' את הבטחת הארץ.

אך הזכות הנצחית של ארץ ישראל עוד קודם אברהם אבינו ואפילו שכנען הארור בתוכה נותנת לה מקום לפרשה בפני עצמה.