יש דרך שלישית

אסף יפין , ז' בכסלו תשע"ג

רבים מאיתנו קיבלו בזעם ובתסכול את ההודעה על הפסקת האש. הפסקת אשבשלב זה, כשהחמאס עדיין חי וקיים, אם כי מוכה, היא השפלה גדולה למדינתישראל ופגיעה רצינית בהרתעה שלה. 

הערביםיצאו מזה עם הרושם שאפשר להכניס את אזרחי ישראל למקלטים למשך שבוע ולצאת מזהבחיים. ההחלטה באה לאחר ימי התלבטות גדולה של בין 2 אופציות. הדרך השנייה שהוצעה היתה כניסה קרקעית שהיתה גורמת לחיילינו היקרים להסתובב בסמטאות ממולכדותולהסתכן סיכון גדול. לא פלא שרבים בציבור –מימין ומשמאל, לא תמכו בה.

כך הופנו העיניים לאופציה השנייה והמסוכנת גם היא – הפסקת אש-תחת אש,תוך מתן הפוגת רענון לאויב.

ברצוני לטעון, שיש דרך שלישית ללכת בה, והיא טובה בהרבה מ-2 חברותיה המסוכנות. כבר ראינו בקרב בג'ניןובלבנון השנייה את הסכנה הנוראית שיש בכניסה קרקעית לשטח מיושב, במיוחד אם עושיםאותה בגישת "טוהר הנשק".

אמנם, קשה להכריע מלחמה בלי כניסה קרקעיתונוכחות פיזית בשטח, אך מהלך זה צריך להיות רק אחרי שיתוק מוחלט של האויב ועמדותיומהאוויר ואז כיבוש השטח והנוכחות בו יוצרים את ההשלמה והקיבוע למהלך. אבל, להכניסאת החיילים כעת, כשהאויב עדיין חזק, צוחק, מסתובב חופשי ועושה מה שהוא רוצה, מהלךזה יהיה עוולה ופשע מסוכן!

 כדי להכריע את עזי הפנים בדרך מוצלחת וגם צודקת, צריך שהם ישלמו אתהמחיר. צריך שהם יתחרטו על הרגע שהם תקפו אותנו. צריך לעשות לאויב גיהינום.

על כל טיל שהם יורים צריך למרר להם את החיים בצורה בלתי נסבלת, עדשהם יזעקו די! היינו צריכים לעשות את זה על הפצמ”ר הראשון שנורה, אז מה אנו עושיםעל התקפה נוראית כזאת?!

איך זה הגיוני שאיננו עושים כך?! איך הנייה עדיין חי?! איך כל שריהממשל עדיין חיים?! איך שכונות שמהם נורו טילים עדיין קיימות?! איך עשרות בנייניציבור שמשמשים מאגרי נשק עדיין קיימים? איך יש להם עדיין חשמל? איך ברחובות עזהמסתובבים אנשים, כמו שרואים בתמונות משם? איך אזרחים שלנו- חפים מפשע יהודים-חוטפים טילים, שנורו ממשגרים שלא פגעו בהם בגלל שיש שם- חפים מפשע ערבים?

איך האויב עוד מעז להסתובב ולצחוק?! לאן נוליך את הבושה שמדינה גדולהוחזקה לא מצליחה להכניע ארגון בינוני?

אני מתבייש מילדיי, כשאני צריך להסביר להם איך המלחמה עדיין לאנגמרה.

צריך שלהם יהיה רע, שלהם יהיה מר עד שהם יזעקו די!!!

אחרי כמה שבועות שישאירו אותם חסרי נשימה וישברו את הכוח הצבאישלהם,בעזרת השם גואל ישראל, נוכל לשקול גם כניסה קרקעית לצורך גימור.

 רבים מרגישים שדרך זו אינה מוסרית ושהיא תוקפנית מידי כלפי האויב,אציין שהאוכלוסיה של האויב אינה נקייה כלל וכלל משותפות בלחימה. היא מחפה, מסתירה,מעודדת, נותנת גב לפשע ושמחה למשבתנו. היא בחרה את החמאס בבחירות דמוקרטיות.רחמנות עליהם היא בעצם אכזריות לתושבי הדרום ולבטחון מדינת ישראל.

ולשוקלים מה יגידו אומות העולם - אציין שדווקא הדשדוש במצב זה מראה לכל העולם הערבי שאנו לא אויב כזה מסוכן,ואפשר לפגוע בנו בחומרה ולצאת בשלום. התגובה שהוצעה פה תשאיר את הרושם שזהו עםתקיף מאד, שלא כדאי בכלל להתעסק איתו, וגם העולם המערבי יעריך אותנו יותר, אם כיהוא יכעס ויגנה בטווח הקצר.ובכל מקרה לא מומלץ לעם להתנות את קיומו הבריא בדעתאומות העולם.

ואם תאמרו: מיהו הכותב הזה? מה הוא מבין בשיקולים מורכבים של צבא,ביטחון והנהגת מדינה? מה הוא יודע? אענה: הצבא מודה בנתונים האלה. דובר צה"להוא זה שפרסם והתגאה בהימנעות מפגיעה במשגר טילים בגלל שהיו שם אזרחים. הוא זהשפרסם צילום של שינוע טילים בעזה לפני הלחימה, כשצה"ל שותק. ועוד, כשהצבא"מעלה את רף הלחימה" ו"מרחיב את בנק המטרות" ותוקף מטרותחדשות, הוא בעצם מודה, למרבה הכאב, שעד כה הוא ידע עליהם ונמנע מלתקוף אותן!!!והוא זה שאחרי פגיעה קשה, מעלה את סף התגובות, בגלל שעכשיו יש יותר זעם, ועכשיוכביכול, יש צידוק לתקוף יותר בחריפות. לכן, זה לא עניין של ידע מקצועי, אלא שלתודעה אמונית שמאפשרת לקבל החלטות קשות ערכית ומוסרית ולעמוד מאחריהן מול כלהעולם.

שיקול הדעת המדיני והראייה לטווח רחוק, חוברים פה לזעם הטבעי ולחושהבריא ואומרים: די!

גם עכשיו נישאר שמחים ונדע שהשם ממשיך להוביל את ישראל בדרך הטובהביותר ואנו נוסיף ונתעלה עד שנזכה להנהגה בריאה ושמחה.

הערה: צורת הלחימה שהוצעה פה, לא באה כדי לפתור אחת ולתמיד את בעייתעזה. זוהי בעיה כבדה שצריך לדון עליה ברצינות יותר גדולה. פה דיברנו רק על השתקתהטילים לשנים הקרובות.