שירת הי"ם

אורח באתר , ז' בכסלו תשע"ג

שירת חייו של איש ירושלים של מעלה - רבי יעקב משה חרל"פ

בין חומות ירושלים צמח לתפארת תלמיד חכם ארץ ישראלי, פרוש וחסיד, עניו וצדיק, גאון בנגלה וגדול בנסתר ועובד ה' בהתלהבות: הרב יעקב משה חרל"פ.

הרב הנערץ של שכונות שערי-חסד ורחביה, וראש ישיבות מרכז-הרב ובית-זבול.

במשך כל שנותיו עסק הרב חרל"פ בתורה ובצרכי ציבור, הרביץ תורה לרבים והעמיד תלמידים הרבה. פוסק ומחנך, איש אשכולות וחכם הרזים. ראש משפחה מסור, דואג ואוהב. איש ירושלים בכל מאודו ונפשו ומעולם לא יצא מארץ הקודש.

הרב יעקב משה חרל"פ התמנה לכהן כרבה של שכונת 'שערי חסד', כשהוא בן 28 בלבד. מינוי שכזה בגיל כה צעיר, היה מעשה נדיר ומיוחד מאוד. בדרך כלל נהגו למנות לכהונת רבני שכונות רק תלמידי חכמים בזקנותם.

כל גדולי ירושלים, וביניהם הרב יוסף חיים זוננפלד, באו לטקס ההכתרה שנערך 'ברוב עם הדרת מלך'. באותה העת, הייתה הרבנית מרים, אמו של הרב חרל"פ, מאושפזת בבית החולים בימי חייה האחרונים. כאשר באו לבקר אותה בני המשפחה, סיפרו לה על השמחה העצומה שהייתה בטקס הכתרת בנה הצעיר, על מנת לעודד את רוחה במיטת חוליה. והנה היא שומעת ובוכה.

עוד הם תוהים אם בכייה של הרבנית הוא מהתרגשות או בשל צערה על שלא זכתה להשתתף בעצמה בשמחה. נאנחה הרבנית מרים ואמרה: "אבל אני הלא קיוויתי שיענקל'ה שלי יישאר צדיק נסתר"...

(ספר שירת הי"ם, עמ' 19)

סיפר תלמידו, הרב משה צבי נריה: "אמנם הרב חרל"פ שימש עשרות שנים בתור רב שכונות שערי חסד ורחביה, וכיהן כראש ישיבות מרכז הרב ובית זבול והעמיד תלמידים הרבה, אף ספריו מי מרום ובית זבול, התפרסמו בכל העולם. אך תפילתה של אמו הצדקת התקיימה, הרב חרל"פ נשאר צדיק נסתר ואך את אפס קצהו זכינו להכיר".

לעת זקנתו, כששכב הרב חרל"פ על מיטת חוליו, היה רופאו הפרטי ד"ר שטרנבך מבקרו לעיתים מזומנות. באותה העת נערך בשכונת ''שערי חסד'' פרויקט שיפור תשתיות, והקומפרסור(הגנרטור) שהפעיל את כל כלי החפירה והקידוח וגרם לרעש רב, הוצב ממש תחת חלון חדרו של הרב החולה.

בדאגתם לרב פנו בניו וחתניו של הרב, לבקש מד"ר שטרנבך, בהיותו גם רופאו הפרטי של ראש העיר - זלמן שרגאי, שיבקש מראש העיר שיוזז מקור הרעש מחלון חדרו של הרב למקום אחר, מרוחק יותר.

שמע זאת הרב חרל"פ, קרא לחתניו ובניו ובקול חרישי אמר:

"עד עכשיו זכיתי לצאת ולראות את בניינה של ירושלים. עכשיו כשאני חולה בביתי, איני יכול עוד לצאת ולראות את ירושלים בבניינה. והנה, כשאני שומע את רעש המכונה אני יודע שירושלים נבנית. אנא, אל תיקחו זאת ממני. אם איני יכול עוד לצאת ולראות בבנין ירושלים תנו לי לפחות לשמוע את ירושלים בבניינה".(ספר שירת הי"ם עמ' 180)

מאז פטירתו של הרב חרל"פ, לפני כשישים שנה, דרכיו והנהגותיו המיוחדות, טרם נחשפו לציבור.

למעלה מחצי יובל שנים עוסק נינו - יאיר חרל"פ מבית אל, באיסוף וליקוט סיפורים, עדויות, ומסמכים אודות סבו הגדול, הרב חרל"פ. סיפורים אלו כונסו בספר "שירת הי"ם", השופך אור על הרב ועל תורתו והנהגותיו המיוחדות. במהלך שנות איסוף החומר זכה הנין לסייעתא דשמיא, שרבים מגדולי ישראל הסכימו להתראיין לספר זה.

ביניהם ניתן למנות את: הרב יוסף שלום אלישיב זצ"ל, הרב שאר ישוב כהן, הרב מרדכי פירון, הרב אברהם צוקרמן, הרב שלמה פישר, הרב שמואל אוירבך, הרב אברהם דב אוירבך, הרב יעקב אריאל, הרב דוב ליאור ועוד.

גם אישי ציבור נוספים כמו הנשיא לשעבר יצחק נבון, ועוד רבים מיקירי ומזקני ירושלים שהכירו את הרב, הוסיפו את סיפוריהם לספר.  לפני שנה יצא לאור לראשונה, ספר מרתק זה במהדורה מהודרת, המלווה בתמונות ומסמכים נדירים יחד עם פנינים מתורתו. הספר זכה לברכת גדולי ישראל. שש מאות עמודים בנייר כרומו משובח, בהם ניתן לקרוא ספורים מאלפים וללמוד על דמותו המיוחדת של הרב חרל"פ.

בז' בכסלו שבוע פרשת 'ויצא יעקב' שנת התשי"ב, השיב רבי יעקב משה את נשמתו לבורא ויצא את עולמנו.תנצב"ה.

(כתבו: יאיר חרל"פ והרב אבישי גרוסר הקרן להנצחת הרב חרל"פ)