מה הועילה הגדר?

חגי הוברמן , ט' בכסלו תשע"ג

שעות ספורות אחרי הפיגוע בתל-אביב, כבר היו בידי השב"כ חבריהחוליה שביצעה את הפיגוע. מפרטים ראשונים שנמסרו הערב עולה כי רוב חברי החוליה הםמהכפר בית-לקיא שבמערב בנימין, סמוך לכביש 443.

חברי ההתארגנות, שחבריה מזוהים עם החמא"ס והג'אהד האיסלאמי,הודו בחקירתם הראשונית בשב"כ כי גייסו אזרח ישראלי, תושב טייבה, במוצאו מביתליקיה, שקיבל איחוד משפחות (אחמ"ש).

לצורך הכנסת המטען לתל-אביב, ניצלו אתרכבו של מעסיקו, ערבי תושב מזרח-ירושלים, תוך שיטויו של האחרון. המטען הונח בתוךהאוטובוס, בידי האזרח הישראלי, ולאחר שעדכן את מפקדו בבית-לקיא, התקשר האחרוןוהפעיל את המטען. עד כאן הפרטים הראשונים.

מה אנחנו לומדים מכך? קודם כל, את החרטא-ברטא של גדר ההפרדה. מדינתישראל השקיעה מיליארדי שקלים בגדר האווילית הזאת על חשבון עיירות הפיתוח והשכבותהחלשות, וכאשר חוליית מחבלים כבר מצליחה להוציא פיגוע, הם לוקחים רכב עם לוחיתרישוי צהובה ועוברים בקלות במחסומים. אגב, גם אם היו בודקים רכב רכב במחסום – דברשהוא בלתי אפשרי – סביר להניח שלא היו מוצאים את המיטען, אלא אם היו בודקים רכברכב מתחת לריפוד, ואז השיירה היתה מתמשכת ממחסום מכבים ועד צומת הגבעה הצרפתית.

ותובנה שניה – תוצאות מבצע 'חומת מגן' עדיין משמעותיות. בזכותהשליטה הביטחונית המוחלטת של ישראל ביו"ש שהמחבלים הללו את הפיגוע הבא כבר לאיוכלו לבצע, אלא אם ייצאו לחופשי במסגרת עיסקת חילופי שבויים או משהו...