קדושה אני מבקש

הרב אריאל בראלי , ט"ז בכסלו תשע"ג

ישנה אמרה הכיבוש משחית, ויש המוסיפים הכסף משחית. מי שאומר דברים אלו משדר יאוש! העיסוק בתחומים אלו מוריד את האדם ויהי מה.

אך הניסוח הנכון הוא הכיבוש מאתגר והכסף מאתגר, מכאן ואילך הדבר תלוי במטען שאיתו מגיע הלוחם ואיש הכספים. ניתן להיות לוחם מעולה ולשמור על עדינות נפש כמו שהוכיחו רבים וטובים כדוגמת עמנואל מורנו ורועי קליין אלירז פרץ, דרור וינברג ועוד.

ובאותה מידה נכונים הדברים כך גם כלפי העיסוק בכסף. הוא יכול לגרום לאדם לרדת עד דיוטא תחתונה אך מנגד הוא פותח פתח בפני אנשי אמונה ויושר להשפיע טובה.

רעיון זה למדנו מיעקב אבינו. הוא מגיע לעיר שכם ומתקן עבור בני העיר תקנות כלכליות (שבת לג). הוא מלמד אותם להשתמש במטבע במקום לעסוק בחליפין "מטבע תיקן" הוא קובע מקום מפגש לסוחרים-"שווקים תיקן". דווקא יעקב שעליו נאמר איש תם יושב אוהלים, אדם שאינו חריף לרמות, מצליח לחולל מהפכה כלכלית.  על נקודה זו עומד סבי, הרב נריה זצ"ל וכותב "יעקב אבינו לא לצורך עצמו תיקן אלא לצורך אחרים- מקור רצון התיקון גנוז בשלמות התורה. ויבא יעקב שלם דרשו חז"ל שלם בתורתו".

המפגש בין הרצון האישי להיטיב ובין מקור הכול- הרצון האלוקי, סולל את הדרך הנכונה לפעול לשם שמיים .

השלמות הרוחנית של יעקב עליה עמל שנים רבות "יושב אוהלים" היא המאפשרת לתקן את המערכת  הכלכלית ללא נגיעות אישיו
מצופה שנציגי ציבור שלנו ימשיכו להיות מוערכים הן בתחום הכלכלי שבו אין להם קופת שרצים של פרשיות מרמה והפרת אימונים והן בתחום הטהרה האישית כגון שמירת נגיעה
ת ללא פרשיות שחיתות  אך ורק למען תיקון החברה.

נאים הדברים למי שאמרם הרב נריה זצ"ל. רק מתוך שהיה איש תורה מובהק וטהור לבב נגש לעולם המעשה, חלם חלומות ועמל להגשמתם. כך היה ביחס לתנועת בני עקיבא- כאשר נפגש עם הנוער החלוצי  והבין עד כמה צריך להרים את קומתו הרוחנית עמד וגייס עצמו ונסע מסניף לסניף. הוא לא קיבל החזר נסיעות וללא נהג צמוד אלא בתחבורה ציבורית רק מתוך רצון ללמד את הנוער  ולפתח את  התנועה.

כך גם היה כאשר זיהה  את הצורך להקים ישיבה צברית –ישיבה שבה לומדים תורה באווירה חלוצית. הוא לא חיכה לאישור המוסדות ולאחר עבודת שטח עם חמישה עשר תלמידים, קבע הרב נריה עובדה- הקמת ישיבת בני עקיבא הראשונה בכפר הרוא"ה . הוא שימש כמחנך ואיש רוח ובמקביל שימש כמנהל אשר דואג  לצרכים הגשמיים של הישיבה ונסע לשם כך לקצוות תבל .

כנראה שסוד החיבור בין עולם המעשה  ועולם הרוח אצלו - היה טוהר הלב. היה לו מקווה פנימי אשר התבטא בהנהגות אישיות של קדושה וטהרה וזה מה שנתן לו את הכוח להקים ישיבות מתחרות לישיבתו ולעסוק בכל התחום הכספי ללא דאגה לצרכים האישיים שלו. גם היום ניתן לבוא והתרשם מביתו וחדרו הצנוע בכפר הרואה אשר מתוחזק להפליא על ידי הרבנית נריה שתחיה.

דווקא בתקופה זו כאשר הנהגת המפלגה מתחלפת ואנו מתחדשים במנהיגים חדשים לציונות הדתית, יש לאמץ את הדרך השלמה של יעקב אבינו, אשר אומרת כי  הרצון לקדם ולהיטיב חייב להיות מחובר לעולם הקדושה וכמו שאמר הרב קוק "הישן יתחדש והחדש יתקדש".

מצופה שנציגי ציבור שלנו ימשיכו להיות מוערכים הן בתחום הכלכלי שבו אין להם קופת שרצים של פרשיות מרמה והפרת אימונים והן בתחום הטהרה האישית כגון  שמירת נגיעה. זו צוואתו של הרב נריה אשר הלך בדרך זו הצליח לחולל מהפכה משמעותית בדור הגאולה- קדושה אני מבקש, קודש הקודשים אני מבקש!