בידוק של יהודים בליבה של ירושלים

הרב שמעון בן - ציון , ט"ז בכסלו תשע"ג

יהדות הכותל השבוע
הכותל השבוע
צילום: עצמי

כאשר גלינו מארצינו ונתרחקנו מעל אדמתנו ידענו-שם בגלות רובצת קללה על שכמנו - "ופחדת מקול עלה נדף". "ונסתם ואין רודף". בגלות אירופה העקובה מדם הכרנו גם מושג של "סלקציה", אלה לימין- ואלה לשמאל.

ביום שני האחרון, בשבוע זה, הקימו הפורעים בדרך העולה ממעלה הר הזיתים-על ציר התחנות,מחסום בוער מורכב משני צידיו מעגלות אשפה אפופות באש ועשן. כל מכונית שעברה"בין הבתרים", נאלצה להאיט. 

הערבים הפורעים ניגשו לכל רכב וכאשר זיהו- בליבה של ירושלים בירת ישראל- רכב יהודי ,סקלו את רכבם באבנים כדי להשמיד ולהרוג חלילה. ניידות משטרה היו בקרבת מקום, על הכביש ליד ציון אור החיים הקדוש, אך לא הבחינו בנעשה.

לאן נוליך את חרפתינו??? האם השלמנו עם חילול השם?! האם השלמנו עם הפקרת חיי ישראל לידיהם של הרוצחים השפלים?!

מי ממנהיגי האומה, או מי ולו אחד מהמתחרים בבחירות הפנימיות במפלגות השונות ,מדיר שינה מעיניו בגלל הסלקציה הזו בליבה של הארץ ? ואולי בשביל "המולך" שנקרא "שקט והכחשה", אסור לזעוק ולעורר? אך הלא "שקט הוא רפש" למדנו במאה ויותר שנותיה של הציונות?

זאת ועוד . כאשר חזרו צעירים יהודים עם דגלים בידם מ"ריקודגלים" בכ"ח אייר האחרון "זכו" להשפלה דומה בקרבת מעלה הר- הזיתים, מידי הפורעים הערבים. למחרת, בעת פתיחת ההיכל בבית הכנסת במקום זעק אחד המתפללים ,שדמו רתח, ולא הורעל ברעל היאוש וההשתקה ,על הכאב הלאומי והפקרת הביטחון. דבריו לא זכו לתגובה .

השקט מטעה ומשלה ולא מצמיח את הזעם החיובי והטהור המקנא לשם  השם ולכבודם של ישראל.

זכינו ולפני כמה שנים קם ארגון "השומר החדש" מקרב בני נוער וצעירים בריאים ברוחם בנפשם ובגופם. יש להקים ארגון שומר חדש- ישן בירושלים בירת ישראל. עוד מתחילת ההתיישבות , בשנת תקע"ג הוקם ארגון שמירה בירושלים שבין החומות שהחזיר את הביטחון ליהודים שאך עלו ארצה .

כיום על מדינת ישראל שזכינו בחסדי השם הגדולים להקמתה להקים ארגון הגנה ושמירה חזק אשר ישליט סדר בכל מרחבי הארץ וביחוד בירושלים. זו צריכה להיות הנקודה העיקרית במצע מפלגות הימין. בזאת יבחנו בעז"ה נעלה את ירושלים על ראש שמחתינו. חזק חזק ונתחזק בעד עמינו ובעד ערי אלוהינו.