ציונות הלכה ומעשההרב יחיאל וסרמן , י"ג בטבת תשע"ג

בשבוע הקרוב יגיעו ארצה  מאה ועשרים רבנים מארבעים ואחד מדינות בכדי להשתתף בכנס רבנים עולמי שמארגן המערך לשירותים רוחניים בתפוצות בהסתדרות הציונית העולמית .

הכנס המתקיים בירושלים, בירת הנצח של מדינת ישראל  בא להפגיש את כל רבני הקהילות יחדיו, לדון בבעיות המשותפות העומדות על סדר היום, ללמוד איש מרעהו להחליף דעות ורעיונות ולהדק את הקשרים בין ישראל לתפוצות על בסיס הכרה במרכזיותה של מדינת ישראל. במהלכו  הם גם יחשפו למתרחש במדינה ,ישמעו סקירות ביטחוניות, יבקרו באשדוד להזדהות עם תושבי העיר ובהמשך יבקרו בקרית ארבע וחברון, והכנס  יסתיים בכותל המערבי בתפילה חגיגית לשלום חיילי צה"ל ומדינת ישראל.

המערך לשירותים רוחניים בתפוצות, בהסתדרות הציונית העולמית  הפועל בקהילות היהודיות בתפוצות, הציב לו למטרה לחזק את הזהות היהודית, ובמיוחד של בני הנוער, להדק את הקשר למסורת ישראל ועם ישראל ולטפח את הקשר למדינת ישראל. והוא עושה לאורך כל השנה באמצעות מגוון פעילויות. בחזונם ראו נביאי ישראל את העם היהודי שב למולדתו מארצות כנפות תבל, אולם המציאות, שישים וחמש  שנה לאחר הקמת מדינת ישראל שונה. מחצית מהעם היהודי עדיין מתגורר מחוץ למדינה, כאשר רובו המכריע נמצא בצפון אמריקה ואינו מתכוון להעתיק את מקום מגוריו. הללו בנו קהילות מבוססות, בתי כנסת ובתי ספר, שירותים קהילתיים ודתיים ומאות קהילות יהודיות חיות במקומות אלו ורואות שם את מרכז חייהם.

רובם המכריע של יהודי התפוצות כיום אינו רואה עצמו כמי שחי בגלות. הם חיים בכל אתר ואתר, מרצונם החופשי ואינם מרגי
בפרשת דרכים, בה אנו נמצאים היום, מונח לפתחנו האתגר לחזק את מרכזיותה של מדינת ישראל בחיי העם בתפוצות ולטפח את הקשר למדינת ישראל
שים מצב כפוי או נחות, היות וכיום העלייה לישראל אפשרית מכל מקום ובכל עת, דבר שלא היה בעבר. יתר על כן, בכל מקום ניתן לשמור על הזהות היהודית, ולקיים אורח חיים יהודי מלא. בנוסף רבים גם אינם רואים את מדינת ישראל במרכז ההוויה של העם היהודי. הבוחן את יהדות התפוצות כיום ויחסה למדינת ישראל מגלה, כי חלה נסיגה במעמדה של מדינת ישראל ובמרכזיותה בחיי העם היהודי בתפוצות. ודומה, כי מתפתחת התופעה של "ניו יורק וירושלים", ולכך סיבות אחדות, חלקן אובייקטיביות וחלקן סובייקטיביות.

הפחות במעמדה מתבטא בתחומים שונים כמו חינוך, כאשר הזמן המוקדש ללמוד הנושאים הקשורים במדינת ישראל, הולך ומצטמצם. ומתרכז בעיקר בציון אירועים ומועדים. גם השפה העברית אבדה את הבכורה. כשפה היא, נלמדת במקומות בודדים בלבד, השפה המדוברת היא שפת המקום ואף לימודי הקודש נלמדים לרוב בשפת האם, ובתי ספר מועטים מלמדים עברית בעברית. ובנוסף, לצערנו הרב גם לא מעט גם סבורים, כי אנו נמצאים בעידן פוסט ציוני.  התמורות הרבות שחלו בדור האחרון, ביחוד ההתפתחויות הטכנולוגיות והתקשורת האלקטרונית לגווניה, הנגישות והזמינות למידע, מאפשרות ליהודים רבים בתפוצות ובישראל להגיע ביחד קלות ובתכיפות רבה יותר אל מחוזות חדשים, אשר בעבר לא הגיעו אליהם.

הדבר מגביר את נטישת המסורת והמורשת אבדן הזהות היהודית ועליה בשיעור ההתבוללות ונישואי התערובת. חיים אנו כיום בעיצומה של גובליזציה דינמית, עתירת טכנולוגיה וחומרנות, שבו המרחקים מצטמצמים, הנגישות למקורות מידע גבוהה ומהירה יותר. רשת האינטרנט  מחריפה מציאות זו, שכן גם השפה הופכת להיות בינלאומית ומטשטשת את הזהויות השונות, וזהות היהודית ייחודית אינה משתלבת באווירה הכללית.

בפרשת דרכים, בה אנו נמצאים היום, מונח לפתחנו האתגר לחזק את מרכזיותה של מדינת ישראל בחיי העם בתפוצות ולטפח את הקשר למדינת ישראל.  הרב הוא המנהיג הרוחני של הקהילה ומטבע הדברים יש לו השפעה רבה  על חברי הקהילה והמתרחש בה .במשך שלושת ימי הכנס יתבשמו הרבנים מתורתה של ארץ ישראל, ומהאווירה המיוחדת שבה, ואותה הם ייטלו עמם  בשובם  חזרה איש איש למקומו.