מה בין אברהם למשה?

הרב פרופ' כרמי הורוביץ' , כ"ח בטבת תשע"ג

יהדות הרב כרמי הורוביץ
הרב כרמי הורוביץ
יח"צ

פרשת השבוע פותחת ב"וָאֵרָא אֶל אַבְרָהָם אֶל יִצְחָק וְאֶל יַעֲקֹב בְּאֵל שַׁדָּי וּשְׁמִי ה' לֹא נוֹדַעְתִּי לָהֶם".

התורה מבחינה בין ההתגלות לאבות האומה לבין ההתגלות למשה. בהתגלות למשה דיבר  הקב"ה   בשם הוי-ה לעומת האבות שההתגלות אליהם היתה ברמה אחרת. נשאלת השאלה- מה היא תרומתם של האבות ומה תרומתו ומעמדו של משה רבינו?

הרמב"ם בהלכות עבודה זרה מתאר את הדרדרות העולם מזמנו של אנוש ואילך לתוך עבודה זרה.עם הופעתו של אברהם אבינו על במת ההיסטוריה חל שינוי.

“... התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן והתחיל לחשוב ביום ובלילה ...ולא היה לו מלמד ולא מודיע ... ולבו משוטט ומבין עד שהשיג דרך האמת והבין קו הצדק מתבונתו הנכונה, וידע שיש שם אלוה אחד והוא מנהיג הגלגל והוא ברא הכל ואין בכל הנמצא אלוה חוץ ממנו. אברהם אבינו גילה מתוך תבונתו שיש בורא עולם המשגיח על בני אדם.

...והתחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם ולהודיעם שיש שם אלוה אחד לכל העולם ולו ראוי לעבוד, והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר ומממלכה לממלכה עד שהגיע לארץ כנען"

האמת הגדולה הזו לא יכלה להישאר נחלתם של יחידים וחייבת היתה לצאת לעולם כולו. ולכן לא יכול היה אברהם לשבת בחיבוק ידיים, אלא הרגיש את עצמו מחוייב להודיע לכל מי שמוכן לשמוע שיש בורא עולם והוא אחד והוא משגיח על הבריאה. הוא גם הוריש את האמונה הזאת לבניו ולבני בניו.  ברם במצרים, עקב השעבוד, צאצאיו התחילו לשכוח את העיקרון שגילה וחזרו לעבוד עבודה זרה.

"עד שארכו הימים לישראל במצרים וחזרו ללמוד מעשיהן ולעבוד כוכבים כמותן אבל הקב"ה, מאהבת זרעו של אברהם, ומתוך נאמנות לשבועתו אליו עשה משה רבינו רבן של כל הנביאים ושלחו, כיון שנתנבא משה רבינו ובחר ה' ישראל לנחלה הכתירן במצות והודיעם דרך עבודתו".

התפנית עם בואו של משה רבינו הוא הברית המיוחדת עִם עַם ישראל. עד אותו זמן, תורתו של אברהם אבינו היתה מיועדת לכל העולם. תרי"ג מצוות מיועדות רק לעם ישראל, והן האות המיוחד המסמל את אהבת הקב"ה לעם ישראל. אם כן- ההבדל בין האבות למשה הוא קיום המצוות.

האבות לא נצטווו בתרי"ג מצוות ("שמי ה' לא נודעתי להם")  ואילו משה רבינו הנחיל אותן לעם ישראל. השוני המהותי  הזה הוא שורש ההבדל ברמת ההתגלות.

תורתו של אברהם אבינו אינה מתבטלת, וכל העולם נקרא לאמונה בא-ל אחד. אבל ההתגלות למשה הניבה קשר מיוחד עם הקב"ה – קיום המצוות,  ולכן ראוי  להקפיד בקיומן של מצוות אלו ובלימודן.