לבד מאחורי הפרגוד

בעז שפירא , ט' בשבט תשע"ג

בעז שפירא
בעז שפירא
צילום: עצמי

ביום שלישי  יתייצבו רבים מכוחותינו אוהבי עם ישראל , ארץ ישראל ותורת ישראל למלא את "חובתם האזרחית" ולהשתתף בבחירות לכנסת על מנת לנסות (בפעם המי יודע כמה) להשפיע על הרכבה באופן שיוטב ליהודים במולדתם –מדינתם.

ישנם כאלה שנואשו ואינם מוכנים להשתתף במשחק שלדידם תוצאותיו נקבעו מראש. לא קל להתווכח עם חברינו אלה שכן עומד לזכות טיעונם ניסיון מר עם מנהיגים שבגדו, שליחי ציבור שהפרו אמון, בנים טובים שהתקרנפו וכיוצא באלה שהצעידונו בדרך לא דרך, כזו שאיננו חפצים בה.

התנכלות ליהודים וליהדות, התרחקות ממסורת ישראל, מערכת משפט "נאורה" הרודה ביהודים, צבא שמתנהג כאילו היה מהאו"ם ו"מפריד בין ניצים" תחת להילחם באויבים, מנהיגים נרפים היראים מכל מולך ואף מהצל של עצמם.....כל אלה הם מציאות חיינו ולכאורה לא נראה ש"כוח פוליטי" כזה או אחר יחולל שינוי של ממש, אם בכלל.

ובכל זאת אתייצב בקלפי.

כללי ה"משחק" קשים מנשוא, המציאות של החיים הפוליטיים היא כזו המותירה אותנו לא פעם מדממים בשטח, עזובים וכואבים. הדוגמא שאין טובה הימנה היא הגירוש והחורבן שהמיט פורום החווה ועוזריו בסיוע כל כוחות החושך ה"נאורים" על עם ישראל. מה לא היה שם- בגידה
שם, לבד מאחורי הפרגוד אתפלל שהאנשים הטובים והישרים, שונאי הבצע, אוהבי עם ישראל ארץ ישראל ותורת ישראל ישאו את המשא הכבד בגאון, במסירות נפש וביושר
, רודנות, דיכוי, רמייה, כוחנות, השפלה....וזו רשימה חלקית.

ובכל זאת אתייצב בקלפי.

בהיותי שם  אשתדל במיטב יכולתי ושיפוטי לעשות צדק ולהיצמד לעקרונותיי וערכי. לא אשכח  בגידות ולא אמחל על עוולות.לא אפול בפח אותו טומנים לנו שוב עסקני הליכוד ולא אהיה טרף קל בידי נושאי ילקוט הכזבים מבית היוצר של ליברמן ודרעי. למותר לציין שהפוחזים והריקים ההולכים "קדימה" , המבטיחים עתיד והמשדרים תקווה לא יזכו אלא לחיוך נלעג של בוז.זה ביודעי  שאין לפסול את האפשרות שלאחר "יום הדין" הזה נמצא חלק מהריקים הנ"ל חוברים אל העסקנים ו"מחזירי העטרה ליושנה" ונמצא עצמנו שוב מתבטלים מפני כוחה של החונטה השלטת. עולם כמנהגו.....

ובכל זאת אתייצב בקלפי

אהיה שם משום רצוני להיטיב עם ילדי, עם ילדי כולנו. אהיה שם על מנת להוסיף קול יהודי אחד וחסר משמעות כשלעצמו לקולות של יהודים רבים כמותי. אהיה שם למען ארץ ישראל, עם ישראל ותורת ישראל. אהיה שם  משום הכרת הטוב לאותם יהודים המקדישים חייהם להבטחת קיומו של עם הנצח בנחלת אבותיו.אהיה שם כדי לתמוך בטוב, לסייע בביעור הרע, לסייע במעט מן המעט שאני יכול.

שם, לבד מאחורי הפרגוד אתפלל שהאנשים הטובים והישרים, שונאי הבצע, אוהבי עם ישראל ארץ ישראל ותורת ישראל ישאו את המשא הכבד בגאון, במסירות נפש וביושר. אותם יהודים שהוכיחו במעשים ובחייהם את ערכיותם, את מסירותם,  את חריצותם ואת אהבתם לנו אחיהם היהודים ודאגתם לילדיהם  ולילדינו – בהם אשים מבטחי ולהם אתן את קולי. הניסיון לקחת את גורלנו בידינו ובסיעתא דשמיא להעצים כוחם של שליחינו מהווה מנקודת ראותי השתדלות ראויה, אולי הכרחית , שיש בה משום מימוש הערבות ההדדית בין כל היהודים בארץ ישראל.

נעשה ונצליח.