להיות גשר מחבר

על תוצאות הבחירות והאפשרות של הבית היהודי להיות גשר מחבר ומלכד בחברה הישראלית תוך כבוד אמיתי לערכים השונים שמייצגים חלקי האומה

הרב אברהם מלמד , כ' בשבט תשע"ג

עם הופעתה של הציונות הדתית תורנית מחדש מעל במת הציבור בכנסת בכח גדול ומשמעותי, צריך לחזור ולהיזכר מה תפקידה ההיסטורי ומה השקפתה בנוגע לסוגיות דת ומדינה וחברה.

הציונות הדתית תורנית היו בה במשך השנים גדולי עולם שפעלו וחינכו להשקפה הגדולה הרואה במדינת ישראל אתחלתא דגאולה, ויד ד' הגואלת את עמו ישראל, וראו מצווה רבה בשותפות פעילה בכל מערכות החיים במדינה, ובהכוונתם לאורה של תורה. הציונות הדתית חינכה את בניה לתרומה למדינה, לשירות בצבא אך יחד עם זאת דאגה שמסגרות אלו יהיו בהכוונתה של תורה, במסגרת ישיבות הסדר ששומרות על תלמידיהן לבל יושפעו מהתרבות החילונית בצבא, ויאפשרו לחיילי ההסדר לשמור על רמתם הרוחנית הדתית במסגרת הצבא.

השקפה זו, היא בדיוק האמצע, בין ההשקפה הרואה במערכות מדינת ישראל ובצבא סכנה לקיום הדת, לקיום אורח חיים מלא של תורה ומצוות. ובין ההשקפה הרואה רק ערך במדינת ישראל ובצבאה, ובכל מערכות העולם המודרני, אך מנותקת ממורשת ישראל סבא, ולא רואה צורך לחבר מסגרות אלו בהתאם להדרכתה של תורה.

בדיוק בתווך הזה, נמצאת הציונות הדתית, שתפקידה להיות בתווך העמוד המחבר, הבריח התיכון הקושר את חלקי האומה מתוך כבוד זה לזה. מחד היא מכירה ויודעת כמה חשוב עולם התורה, אשר בלעדיו אין קיום אמיתי לעם ישראל, וכל משמעות עם ישראל היא בהיותו דבק בתורתו, בדרך המיוחדת לו. ומאידך היא מכירה במצווה הגדולה לשרת בצבא ישראל, בחובה המוסרית המוטלת על כל אחד מבני האומה בדור הזה לשאת במשא הביטחון של אזרחי ישראל ובהגנתם. ולשרת שירות צבאי כזה או אחר למען ביטחון מדינת ישראל ואזרחיה. על הבית היהודי להיזהר להיות כמו שנראה מאי אלו התבטאויות שפורסמו לאחרונה, כאילו הוא הולך עם הצד החילוני חלילה ונגד החרדים, בלא להבין לעולמם השקפתם ומצוקתם.

כדי להיות גשר אמיתי, צריך ששני הערכים האלו של תורה וצבא יעמדו ברום מעלתם, וייראו את האמת והצורך בשני ערכים אלו, וכשיש כבוד לשני ערכים אלו, יכולה להימצא הדרך להגיע לפשרה הוגנת שתביא לידי ביטוי שני ערכים אלו בגדלות. על הבית היהודי לפעול למען חיזוק מעמדם של אלו שתורתם אומנותם, ומאידך אלו שאינם לומדים, אכן ראוי למצוא להם מסגרות מתאימות לאורח חיים חרדי במסגרת הצבא. כדוגמת גדוד נוסף של נח"ל חרדי. גם כאן יש להבחין ברגישות וצורך של הציבור החרדי לחוש בוודאות שהליכה לצבא של מי מבניו, לא תסכן אותם ברמה הרוחנית והדתית. ולכן יש למצוא מסגרות כאלו שלא יפגעו בבני הציבור החרדי, רוחנית.

כשיש את הכבוד האמיתי לשני ערכים אלו משני הצדדים, כשהבית היהודי יראה שהוא נמצא באמצע האמיתי המבין ומכיל, מחבר ומלכד את חלקי האומה, אז נכון לו תפקיד גדול, להוסיף חיבור ואחדות לעם ישראל, ולהוביל פתרונות אמיתיים בחברה הישראלית, תוך שלום וכבוד לכל חלקי העם, ובוודאי לשומרי הגחלת, אחינו החרדים, המדקדקים קלה כבחמורה, במצוות התורה המסורה לנו מדורי דורות, ומתוך השלום והאהבה, נגיע גם לתיקונים גדולים בדברים הנדרשים, ביותר נשיאה באחריות ובנטל של כל חלקי העם, ומתוך כך יותר התקרבות של העם לתורת ישראל ולמורשתו. ובזכות כך העם היהודי יבטא את רוחו ודרכו האמיתית במסגרת הממשלה החדשה שבע"ה תקום לטובת עם ישראל תורתו וארצו.