בין שוויון לאהבת חינם

ד"ר מרדכי ליפו , כ"א באדר תשע"ג

דעות נפתלי בנט
נפתלי בנט
צילום: ערוץ 7

השוויון בנטל הוא עיקרון חשוב של הדמוקרטיה המערבית אך הוא הרס של  החברה החרדית.

הבעיה אינה שמירה על תורה. מספר תלמידי ישיבות הגיע לשיא של כל ההיסטוריה וב"ה לימוד התורה הולך ומתחזק בכל חלקי העם היושב בציון. . הסכנה היא בהתפוררות החברה החרדית ובהתדרדרות דתית וערכית  של בחורים אשר חונכו על פי תפיסת עולם שמרנית וסגורה  ולא ערוכים להתמודד עם הפיתויים של החברה החילונית המודרנית.

מול העיקרון של שוויון בנטל עומד הערך העליון של אחדות ישראל ואהבת ישראל . כאשר נפתלי בנט מדבר בשם הראי"ה קו
ההשתלבות של החברה החרדית בצרכים הביטחוניים והכלכליים של המדינה צריכה להיעשות בצורה מוסכמת ומתוך שמירה על המרקם החברתי המיוחד
ק על הצורך באהבת חינם אני שואל את עצמי האם הוא שם לב שהמתווה שהוא מציע  לשוויון בנטל מהווה פגיעה נוראה במרקם החברתי וברגשות של אוכלוסיה יהודית כל כך יקרה ובעלת ערכים עמוקים .

ביטויים כמו "אחים אנחנו" אינם יכולים להישאר מהפה אל החוץ אלא מחייבים להתממש באהבה אמיתית ובדאגה לצרכיהם על פי תפיסתם של אנשי מאה שערים ולא בצורה פטרנליסטית מתנשאת.

הסכנות הגדולות המרחפות על עמינו ועל ההתיישבות בארץ ישראל מחייבות להפסיק מיד עם השיקולים הפוליטיים הצרים של שליטת מגזר זה או אחר על החברה.  

ההשתלבות של החברה החרדית בצרכים הביטחוניים והכלכליים של המדינה צריכה להיעשות בצורה מוסכמת ומתוך שמירה על המרקם החברתי המיוחד.  טובת האומה ואחדות האומה צריכים  לעמוד לפני עיני  הפוליטיקאים. האם נפתלי בנט למד את הגמרא המסבירה שיפתח הגלעדי פשע פשע חמור כשהוא הרג את בתו במקום ללכת להיוועץ עם פנחס שהיה מתיר את נדרו?

אכן כאשר הוא סיכם עם לפיד הוא לא הבין שהוא פוגע ב"אחים" החרדים ואולי  מסכן את עתיד ההתיישבות ביהודה ושומרון.  

גם יאיר לפיד יכול להבין שסדר חברתי חדש צריך להתקבל באופן הדרגתי ופחות או יותר בהסכמה. עדיפים שינויים חלקיים בהסכמה מאשר כפייה של חוקים הפוגעים בערכים קיומיים  של קבוצת  מיעוט באומה.   הבית היהודי וההנהגה החרדית ואולי גם יש עתיד יכולים וחייבים להגיע להבנות מתוך אמפטיה והתחשבות הדדית.