כבודם של אחינו החרדים

פרופ' אבי לוי , כ"ח באדר תשע"ג

נכון, העובדה כי במערכת הבחירות האחרונה נשמעו קולות קשים מצד גורמים בציבור החרדי, אכן מדגישים את מחויבותנו להסתמך בעיקר על עצמנו.

עם זה, אם נחשוב שהמצב הפוליטי כמות שהוא יתקיים לנצח אנו שוגים בחומרה רבה ואיננו קוראים נכון את המפה הדמוגרפית והפוליטית כפי שהיא שהיא מתנהלת לאורך השנים, כאשר גם במהלך הקדנציה הקרובה נזכה לראות עוד תהפוכות רבות במישור המדיני והפוליטי.
בתפישתנו הציונית דתית, אנחנו לא יכולים לזלזל בכבודם של אחינו החרדים, שלהם מניות וזכויות כבירות ואחריות כבדה מאוד להמשך קיומנו

היום לשמחתנו הציבור שלנו מצוי בתקופת רנסנס פוליטי ואולי מאיתנו חשים שהכוח בידנו אך אל לנו להסתנוור, אלא להבנות מכך ולפעול לטובת כלל ישראל כציבור שתפקידו העיקרי היה וימשיך להיות בחיבור כלל השורות בעם. בנוסף, כפי שלא יכולנו להסתמך על המצביא שרון שהפך את גוש קטיף לעיי חורבות, כך עלינו להזהר מלהסתמך על מפלגה חילונית שאינה מתבססת על ערכי היהדות.

חשוב שנזכור כי לצד הפוליטיקה שמהווה כלי ואמצעי להשגת מטרותינו האמיתיות, קיימת אמת ערכית אחת שעל פיה מחובתנו לנהוג-תורת ישראל. לפיכך, בתפישתנו הציונית דתית, אנחנו לא יכולים לזלזל בכבודם של אחינו החרדים, שלהם מניות וזכויות כבירות ואחריות כבדה מאוד להמשך קיומנו.

מחובתנו המוסרית והדתית לנהוג בהם בכבוד רב וללא תחושות יצר ונקם וגבהות הלב, גם אם לעיתים אנו חשים פגועים מהתבטאויותיהם משולחות הרסן והפגנת ה"פטרונות" כלפי מנהיגנו הרוחניים.

מה שעלינו לעשות כציבור אידאולוגי שערכיו מושתתים על אהבת הארץ ושמירה על תורת ישראל, הוא להמשיך ולדבר בצורה נוקבת וברורה, תוך שמירה על גבולות ברורים ושיח ציבורי נקי המכבד את כלל הזרמים בארץ.

זאת בהבנה כי מעל גיבובי המילים ומשחקי הכיסאות הפוליטיים קיימת אמת אחת ויחידה- עם ישראל ונצח ישראל התלויים בתורה מסיני ומהווים את המכנה המשותף החזק ביותר שקיים ביננו ולבין אחינו החרדים ושיש בו יותר מהמשותף מאשר המפלג.