הפליטים והבחירות

כשקמה המדינה היה טרנספר של כ 600,000 ערבים ויהודים; הערבים לארצות ערב והיהודים מארצות ערב. כך עניין הפליטים היה צריך להגמר.

פרופ' ג'רלד פרמן , א' בשבט תשס"ג

דעות לבן ריק
לבן ריק
צילום: ערוץ 7
כשקמה המדינה היה טרנספר של כ 600,000 ערבים ויהודים; הערבים לארצות ערב והיהודים מארצות ערב. כך עניין הפליטים היה צריך להגמר.

הערבים סירבו באכזריות לקלוט את אחיהם והטיפו לשיבה. עכשיו 'המצנעאיזם': גרוש כרבע מיליון יהודים תחילה ובהדרגתיות כחצי מיליון מירושלים המחולקת... ובמקומם עליית מיליוני ערבים למקומות שמהם לא באו סביהם.

יצירת פליטים חדשים, הפעם רק יהודים, וגם ללא הסכם, ללא הפסקת מלחמת הטרור, ללא הכרזת סוף סיכסוך, מהווה במצנעאיזם מעשה צדק ובסיס חזק לשלום אמת. לי הסדר כזה הוא בסיס חזק, לא לסוף הסיכסוך, אלא לסוף מדינת העם היהודי.

הפעם, על העם להכריע באופן מכריע.

שוב התקשורת

הפעם זילזלו בדמוקרטיה, ואני מניח, בלא יודעין. בערוץ 2 בשש (31/12/02), זילזלו בוועד הבחירות - בדיווחים, בשאלות, בטון הדיבור... על שפסלו את טיבי, ואישרו את מרזל. השופט חשין והיועץ המשפטי היו 'הגיבורים' וחברי הוועד, נבחרי העם, הרעים.

ללא התייחסות להחלטות עצמם, ברור שהמדווחים 'המקצועיים' (בעיניהם) שכחו דבר אלמנטרי בדמוקרטיה: מותר לרוב להחליט וגם לטעות. המדווחים היוו גישה שרק 'הנאורים' צריכים להחליט - לא פוליטיקאים, נבחרי העם - ועשו המקסימום 'להכין' את השטח לבג"ץ ('הסופר' נאורים) להפוך את החלטות הוועד.

גישה זאת היא מחלה של השמאל. בבחירות 'הלא נאורים' - העם - יכול להביא חלק מהתרופה!

השמאל: תרבות פוליטית

חופש הפעולה שהשמאל דורש לעצמו הרבה מעל המקובל בעולם הדמוקרטי הפלורליסטי.

להם מותר להפסיד בחירות ולנהל מו"מ ולחתום 'חוזי שלום' כאילו הם נציגי הממשלה.

למרות הטרור הרש"פי ובידודו של ערפאת ע"י ממשלתנו וארה"ב, מותר להם להעניק לראש הטרוריסטים הכרה/הכשר ישראלי דרך ביקורים ידידותיים.

להם מותר לדרוש ממדינות זרות לכפות דעתם על ממשלתנו הדמוקרטית.

להם מותר לגייס כספים מממשלות זרות כדי לממן מאבקם הפוליטי הישראלי...

כך, מתנהגים אלו הרואים עצמם גדולי הדמוקרטים והפלורליסטים!