התגשמות החזון

עו"ד גרשון מסיקה , ו' באייר תשע"ג

גרשון מסיקה
גרשון מסיקה
צילום: פלאש 90

65 שנה עברו מאז קיבלו מילותיו העתיקות של דוד המלך בתהילים, משמעות מעשית, חדשה ומרגשת.

65 שנה בהן זכינו להתגשמות חזון קיבוץ הגלויות של נביאנו, ככתוב ביחזקאל: "ולקחתי אתכם מן הגויים וקבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם".

65 שנה מאז זקפנו את קומתנו הלאומית, שבנו לארץ חיינו, חבולים ומוכים, אך נחושים, ומאמינים בצדקת דרכנו. בזכותה של אותה אמונה פשוטה אך עיקשת, נחישות יהודית וצניעות חלוצית, שהייתה אופיינית כל כך לדור תש"ח, זכינו למדינה לתפארת, פורחת ומשגשגת, שבתחומים רבים מהווה אור לגויים, מופת וסמל לאומות העולם.

לנו, דור הבנים, ולדורות הבאים אחרינו, נותרה חובה קדושה – לשמר את הקיים ולהמשיך ללא ליאות בבניינו של ה
אמונה יוקדת בצדקת דרכנו, בזכותנו ההיסטורית לנהל את חיינו כאן כעם במולדתו, נחישות רבה היונקת את לשדה מתוך אותה אמונה, וצניעות חלוצית הנובעת מתוך ענווה גדולה. ענווה כלפי דור המייסדים, כלפי מורשת האבות, כלפי משק כנפי ההיסטוריה בצילן אנו חוסים
מפעל הציוני הגדול. לחזק את המדינה , לפתחה, לבסס את מעמדה, לשכלל ולרומם אותה ללא הרף. לבצר ולשמר את המצב הבריא בו עם ישראל חי תחת ריבונותו בארץ ישראל, כהבטחת ה' לאברהם: "כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך עד עולם". זוהי משימת חיינו, זוהי הערובה האמיתית לקיומנו הלאומי.

הדרך לעמוד במשימת קודש זו היא אותה הדרך, הקשה אך המבטיחה, בה הלכו אבותינו, דור החזון והעמל.

אמונה יוקדת בצדקת דרכנו, בזכותנו ההיסטורית לנהל את חיינו כאן כעם במולדתו, נחישות רבה היונקת את לשדה מתוך אותה אמונה, וצניעות חלוצית הנובעת מתוך ענווה גדולה. ענווה כלפי דור המייסדים, כלפי מורשת האבות, כלפי משק כנפי ההיסטוריה בצילן אנו חוסים. הבנה מעמיקה שאנו משרתי האומה לדורותיה, עבדים לעם קדוש על אדמת הקודש. התבוננות על מציאות חיינו מתוך פרספקטיבה זאת, תביא אותנו בהכרח לעשייה לאומית ענפה ולהישגים גבוהים ביותר בבניין העם והארץ.

ניישר מבטנו לעבר החזון הגדול, כדברי שלמה המלך במשלי "באין חזון ייפרע עם" , ונעפיל למרומי ההר. נבנה אסטרטגיה בריאה, המבוססת על עקרונות הליבה שלנו, על מורשת עמנו וחזונו, ונמלא בגאון את תפקידנו המחייב.

אך לא פחות מכך – נזכור ולא נשכח. לא בכדי בכל שנה עוברת הדרך ליום העצמאות ביום הזיכרון לחללי צה"ל וביום הזיכרון לשואה ולגבורה. נזכור בכל עת את אשר הביאה עלינו חשכת הגלות בשבתנו על אדמת נכר. את המוני ההולכים כצאן לטבח בראש מושפל. את טעמו המר וההפכפך של שעבוד מלכויות, ואת הלקח שלימדנו שר ההיסטוריה –"להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים"

נזכור בכל עת את טובי בנינו שהרוו בטוהר דמם את רגבי אדמתה של ארצנו, ומסרו נפשם בראש מורם על תקומת עמנו  בארץ אבותינו המובטחת, על בטחונו וחוסנו, ועל מימושו של החזון הציוני. נכיר לכל אלו טובה בכל עת ובכל שעה.